Miejscem określenia zasad kontrolowania np. poczty elektronicznej pracownika czy przeglądanych przez niego stron jest układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie.

Monitoring wizyjny nie jest jedyną formą monitoringu, który może stosować pracodawca. Zgodnie z kodeksem pracy, dopuszczalne są również inne formy monitoringu. Najpopularniejsze to monitoring poczty elektronicznej, monitoring stron internetowych przeglądanych przez pracowników oraz monitoring lokalizacji. Uprawnienie do wprowadzenia którejkolwiek z tych form monitoringu wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami po stronie pracodawcy.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Małgorzaty Sydor dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.