Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie do kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego ponoszonych w 2023. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 listopada 2023 roku.

 

Aktualnie pomoc podstawową będą mogły otrzymać firmy o przeważającym PKD w sekcjach B i C, czyli działy od 05 do 33. Dodatkowo, wskazane na liście kody PKD będą mogły ubiegać się o pomoc rozszerzoną.

 

Główne warunki pomocy podstawowej są następujące:

  • w 2021 ponieśli łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej [rok 2021 jest tu rokiem referencyjnym]
  • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, czyli najczęściej 2022, uzyskali co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C (działy od 05 do 33)
  • refundacja dotyczy kosztów gazu ziemnego i energii elektrycznej poniesionych w 2023.

 

Dalsze szczegóły określone są w dokumentacji naboru – https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia

Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie wnioskowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

Nasza kancelaria posiada dział prawa energetycznego,. W ramach tej praktyki udzielamy przedsiębiorcom wsparcia w procesie składania wniosków na dofinansowanie do kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego