Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF) miał co do zasady obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. Z oficjalnych informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika jednak, że zostanie on wdrożony w późniejszym terminie, przy czym z pewnością nie nastąpi to w 2024 r.

Nowe odpowiedzi na wątpliwości podatników

Nowy termin wdrożenia obligatoryjnego KSeF uzależniony jest – co do zasady – od rezultatów zewnętrznego audytu informatycznego (o przyczynach odroczenia, szerzej pisaliśmy tutaj). Niemniej jednak, zgodnie z informacjami płynącymi z MF, nową datę wprowadzenia obowiązkowego KSeF podatnicy powinni poznać już na przełomie kwietnia i maja.

Niezależnie od odsunięcia terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF, obowiązek ten wciąż wzbudza liczne niepokoje i wątpliwości podatników. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym dotychczas wątpliwościom, MF opublikowało w ostatnim czasie serię pytań i odpowiedzi (z ich pełną treścią, można zapoznać się na stronie MF).

Jak zapowiedziano, sekcja ta będzie sukcesywnie uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie przeprowadzanych obecnie spotkań konsultacyjnych.

Wnioski płynące z najnowszych odpowiedzi MF

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje płynące z nowych odpowiedzi MF.

Czy warto czekać?

Niewątpliwie, perspektywa odsunięcia w czasie obligatoryjnego KSeF najwcześniej do roku 2025, wydaje się odległa. Pomimo tego, zachęcamy jednak do kontynuacji rozpoczętych działań lub – jeśli nie zostały one jeszcze podjęte – ich rozpoczęcia. Pozwoli to na szybsze zidentyfikowanie potencjalnych trudności, które mogą pojawić się w Państwa firmie w kontekście wprowadzenia tego obowiązku, a tym samym na zapewnienie wystarczającej ilości czasu na jego odpowiednie wdrożenie.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.