Transfer pricing 2017: Obowiązkowa dokumentacja przy nowych progach kwotowych: 2 mln Euro przychodów lub kosztów zobliguje do udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Limit dotyczy wszystkich przychodów i kosztów – nie tylko tych związanych z główną działalnością.  Pełna treść materiału dostępna tutaj.