Nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego będzie mógł odstąpić od kontraktu z powodu wady istotnej. Nie zawsze będzie to jednak droga szybka i łatwa.

Nowa ustawa deweloperska wprowadza uprawnienie nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad istotnych i nie usunięcia ich przez dewelopera. Ta regulacja budzi jednak pewne obawy, szczególnie w branży deweloperskiej. Czy są one uzasadnione?

Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli nowa ustawa deweloperska (DzU poz. 1177), wprowadza szereg istotnych zmian, głównie ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa nabywcy. Ustawodawca zdecydował się na napisanie ustawy deweloperskiej na nowo, stąd wprowadzone nią zmiany są szeroko zakrojone. Dotyczą m.in. powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, rozszerzenia katalogu umów podlegających ustawie czy zmian w zakresie rachunków powierniczych. Uwadze ustawodawcy nie umknął także problem odbiorów i związana z tym kwestia usuwania wad lokalu lub domu jednorodzinnego.

Pełna treść artykułu naszego aplikanta radcowskiego, Piotra Rolki, dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej: https://bit.ly/3wJKY4R