9 kwietnia 2018 roku w życie weszły zmiany dotyczące ustawy Prawo o notariacie. Nowe regulacje dotyczą elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Tego dnia funkcjonowanie rozpoczęło Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypis Aktów Notarialnych (CERWAN). Zmiany te mają na celu ułatwić działania w postępowaniu rejestrowym.

Cel CERWAN

Do tej pory podmioty wpisane do KRS (w szczególności sp. z o. o. i S.A.) zobowiązane były do dokonania określonych czynności w formie aktu notarialnego i dołączeniu danego aktu do wniosku o wpis do KRS. Od 9 kwietnia dokumenty opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mają być przechowywane elektronicznie w CERWAN, prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Nie trzeba będzie ich już składać fizycznie w KRS.

Ułatwienia

Składając wniosek do sądu rejestrowego, wnioskodawca wskaże, jaki numer w Repozytorium ma akt notarialny, który chce dołączyć do wniosku. Następnie, po zarejestrowaniu wniosku przez sąd, akt notarialny automatycznie zostanie załączony do wniosku. Opłata za umieszczenie wpisu aktu notarialnego w Repozytorium nie będzie wyższa niż aktualna opłata za wypis w formie papierowej.

Początkowo Repozytorium obejmie akty notarialne niezbędne do złożenia wniosku o wpis do KRS lub akt rejestrowych oraz akty notarialne obejmujące czynności, o których notariusz zobowiązany jest z urzędu poinformować właściwy sąd rejestracyjny.