Pierwszy pakiet zmian

W ubiegłym tygodniu Sejm zajmował się przepisami o kontroli trzeźwości i pracy zdalnej – odrzucił wszystkie poprawki Senatu. Teraz ustawa czeka na podpis na biurku Prezydenta.

Praca zdalna

Firmy będą miały dwa miesiące na opracowanie i przyjęcie regulaminu pracy zdalnej. W szczególności należy zastanowić się zakresem swobody po stronie pracownika do określania miejsca wykonywania pracy zdalnej. Wątpliwości pojawiają się również w zakresie tego, jak prawidłowo obliczyć wysokość ekwiwalentu lub ryczałtu wypłacanego pracownikowi, który pracuje zdalnie. Takie dodatki powinny uwzględniać szczególnie liczbę dni pracy zdalnej, aktualne ceny energii i usług telekomunikacyjnych.

Kontrola trzeźwości

Doczekaliśmy się uregulowania kwestii związanych z prowadzeniem kontroli trzeźwości w zakładach pracy, co dotychczas budziło nieuzasadnione wątpliwości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Te kontrole będą służyć ochronie życia i zdrowia pracowników, a także ochronie mienia. Pracodawcy będą zobowiązani wprowadzić odpowiednie zmiany do regulaminu pracy. Przepisy mogą wejść w życie na początku lutego.

Drugi pakiet zmian

Work-life balance

Rząd przyjął również inną nowelizację Kodeksu pracy. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w pierwszym półroczu.

Zmiany dotyczą głównie:

  • nowych rodzajów urlopu i zwolnień od pracy,
  • umów o pracę na okres próbny i czas określony,
  • uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Ważny z perspektywy pracodawców będzie również obowiązek opracowania od nowa informacji o warunkach zatrudnienia – będzie ona dużo szersza niż obecnie. Będzie to w zasadzie wyciąg z regulaminu pracy.

Sygnaliści

Rząd wciąż pracuje nad projektem ustawy o sygnalistach. Te prace zaowocowały już 6-tą wersją projektu wspomnianej ustawy.

Zamiast RPO – PIP

Zmiany wprowadzone w okresie ostatniego półrocza dotyczą przede wszystkim procedury zgłoszenia zewnętrznego. Rolę organu zewnętrznego, który miałby przyjmować zgłoszenia – zamiast Rzecznik Praw Obywatelskich – ma pełnić Państwowa Inspekcja Pracy. Jak pewnie się Państwo domyślają, PIP nie zgadza się z przyznaniem jej kompetencji dotyczących obsługi takich zgłoszeń.

Kiedy regulamin?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2023 roku. Dla przedsiębiorców oznacza to, że prace nad regulaminem zgłaszania nieprawidłowości mogą zaplanować na drugą połowę tego roku.

O tym się mówi

Skrócony tydzień pracy

Jesienią zeszłego roku grupa posłów Lewicy złożyła projekt ustawy o skróceniu tygodnia pracy. Przedstawiona propozycja dotyczy ograniczenia normy tygodniowej do 35 godzin oraz zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Autorzy wskazują jednak, że w niektórych tygodniach pracownicy mogliby skorzystać z trzydniowego weekendu. Projekt zakłada stopniową redukcję czasu pracy – w ciągu najbliższych kilku lat norma tygodniowa mogłaby zostać obniżona zaledwie o 2 godziny.

W naszej ocenie ten projekt nie zostanie uchwalony i wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Choć pewnie wielu pracowników przyjęłoby tę informację z entuzjazmem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Na 2 lutego planujemy darmowy webinar o zmianach w prawie pracy. Jeżeli ktoś z Państwa chce posłuchać co o zmianach mają do powiedzenia praktycy z kancelarii Sendero – zapraszamy!

Rejestracja

Będzie to okazja do zadawania pytań i uzyskania praktycznych wskazówek.