Zalecenia PIP związane z bezpiecznym powrotem do pracy 11 maja 2020

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia dla pracodawców związane z bezpiecznym powrotem do pracy po „kwarantannie” spowodowanej COVID-19. PIP sformułował jedynie ogólne zalecenia, które powinny zrealizować osoby organizujące pracę innym. Przedsiębiorcy czekają na wytyczne dla konkretnych branż. Co jednak powinni zrobić już teraz?

Czytaj więcej

Sukces SENDERO Tax & Legal 6 maja 2020

Wygrane postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Miło nam poinformować, że SENDERO wygrało ważne postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO). Spór dotyczył opodatkowania kontenerów budowlanych podatkiem od nieruchomości. Organ podatkowy w toku postępowania uznał, że skoro w ewidencji gruntów i budynków kontenery budowlane są oznaczone jako budynki – powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Był on przy tym głuchy na argumenty, że kontenery nie spełniają ustawowych definicji budynku, a zapisy w ewidencji są błędne. Co więcej – w toku postępowania nasz klient podjął działania mające na celu doprowadzenie zapisów w rejestrze do stanu zgodnego z rzeczywistością. W toku postępowania przed SKO argumentowaliśmy, że organy podatkowe nie powinny bezrefleksyjnie brać pod uwagę zapisów ewidencji gruntów i budynków w sytuacji, gdy podatnik poinformował, że są one błędne i podjął odpowiednie działania w celu doprowadzenia zapisów do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Z taką argumentacją zgodziło się SKO. Jak podniesiono w rozstrzygnięciu, w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak by była zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.

Sukces przed SKO cieszy szczególnie w kontekście możliwości ograniczenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

XIV Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej 5 maja 2020

29 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodził firmy doradztwa podatkowego. SENDERO Tax & Legal ponownie znalazło się w czołówce rankingu. Zajęliśmy 2 miejsce pod względem liczby doradców podatkowych i radców prawnych na Dolnym Śląsku. W ogólnej klasyfikacji nasza kancelaria awansowała o 3 pozycje i uplasowała się na 30 miejscu.

Kapitała wyłoniła również najlepszych doradców w dziesięciu dziedzinach prawa podatkowego. Z dumą i przyjemnością informujemy, że wśród rekomendowanych specjalistów po raz czwarty z rzędu znalazł się partner SENDERO Tax & Legal – Grzegorz Młynarczyk.  Otrzymał rekomendację w dziedzinie: specjalista z zakresu cen transferowych. Jest to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wysokich kompetencji całego Zespołu Cen Transferowych. Jednocześnie sukces ten nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi Klientami. Dziękujemy Państwu za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Pełny ranking tutaj.

Przejściowy kryzys przedsiębiorcy bez dofinansowania 24 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy bez dofinansowania

Wojewódzkie Urzędy Pracy nie zgadzają się na składanie wniosków o dofinansowanie w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na czas krótszy niż miesiąc. Działania takie, pomimo że korzystne dla pracowników i zgodne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Co może zrobić przedsiębiorca, który znalazł się w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w kontekście nakazu noszenia maseczek

Nakaz noszenia maseczek – obowiązki pracodawcy

Rozporządzenie od dnia 16 kwietnia nakazuje noszenie maseczek w środkach publicznego transportu zbiorowego i w miejscach ogólnodostępnych. Jednakże, nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi maseczki ani w drodze do pracy ani na terenie zakładu pracy. Nawet jeśli pracownik dojeżdża do pracy autobusem, którym pracodawca dowozi pracowników do zakładu pracy. Choć zakład pracy został uznany za miejsce ogólnodostępne to tylko pracownik wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów ma obowiązek zakrywania nosa i ust.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa 16 kwietnia 2020

Trwająca pandemia to dla wielu firm trudne sytuacje gospodarcze i prawne. Częściowym wsparciem mogą być rozwiązania tzw. Tarczy Antykryzysowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sięganie po te rozwiązania może stwarzać firmom trudności praktyczne i prawne.
Dlatego specjaliści naszej kancelarii są gotowi udzielić Państwu pomocy.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem:
 
prawo pracy, zatrudnienie
radca prawny, partner Rafał Kania, adres:rafal.kania@sendero.pl
 
wsparcie finansowe firm (Tarcza Finansowa PFR)
radca prawny Jakub Janik, jakub.janik@sendero.pl
 
rozwiązania podatkowe
doradca podatkowy Monika Bilska, monika.bilska@sendero.pl

 

Pomoc finansowa dla firm || Program tarczy finansowej

Program tarczy finansowej

Polski rząd ogłosił program tzw. tarczy finansowej. W jej ramach przewidziane jest udostępnienie przedsiębiorcom finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie m.in. pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz subwencji.

Dofinansowanie ma być udostępniane na podstawie umów. W najbliższych dniach mają zostać opracowane wzory wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Koronawirus || Tarcza antykryzysowa 3 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa

Przedstawiamy podsumowanie regulacji zawartych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i w zakresie, o którym informujemy poniżej, oficjalnie weszła w życie.

Tarcza antykryzysowa >>> plik do pobrania.

Koronawirus: Podatkowa Tarcza Antykryzysowa 26 marca 2020

Poniżej wskazujemy podsumowanie regulacji podatkowych przygotowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa).

PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS INFORMACJE ZOSTAŁY OPRACOWANE W OPARCIU O NIEOFICJALNY JESZCZE PROJEKT USTAWY ORAZ INFORMACJE PUBLIKOWANE NA RZĄDOWYCH PORTALACH INFORMACYJNYCH.

Możliwe są zatem pewne modyfikacje poniższej treści. Ustawa ma 109 stron, wybraliśmy tylko to o co pytacie Państwo najczęściej.

POSIEDZENIE SEJMU W TEJ SPRAWIE MA ODBYĆ SIĘ 26 i 27 MARCA 2020 R. NAJPEWNIEJ KRÓTKO PO TYM ZBIERZE SIĘ SENAT. USTAWA WEJDZIE WIĘC W ŻYCIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W PRZYSZŁYM TYGODNIU. NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJĘCIU USTAWY PRZEZ SENAT POINFORMUJEMY O JEJ OSTATECZNEJ WERSJI.

Pobierz informacje >>> Podatkowa Tarcza Antykryzysowa

Aktualizacja >>> tutaj.

XIV Ranking Firm i Doradców Podatkowych DGP

SENDERO Tax & Legal kolejny rok z rzędu w gronie liderów firm doradztwa podatkowego na Dolnym Śląsku.

Wyniki XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna zostały ogłoszone 26 marca br. Nasza pozycja wśród największych firm doradztwa podatkowego 2019 roku (wśród firm zatrudniających od 3 do 9 osób z uprawnieniami) w regionie pozostaje bez zmian. Od ponad 12 lat jakość naszych usług i bezpieczeństwo Klientów są naszymi priorytetami. Dziękujemy Państwu – naszym Klientom – za okazane zaufanie.

Zespół SENDERO Tax & Legal