Kontrowersje wokół Tarczy Antykryzysowej 4.0 6 sierpnia 2020

Przepisy nazwane w mediach Tarczą Antykryzysową 4.0, weszły w życie w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r. Chodzi o ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID – 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID – 19. Wprowadziła ona szereg zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako Ustawa COVID-19). Mimo kilku tygodni obowiązywania nie milkną kontrowersje związane z ich stosowaniem.

Czytaj więcej

Zmiany zasad w delegowaniu pracowników 5 sierpnia 2020

30 lipca 2020 roku wszystkie kraje UE powinny były wdrożyć kontrowersyjną zmianę do dyrektywy o delegowaniu pracowników (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług). Zmiana ma na celu faktycznie ograniczenie obecności na rynku usług pracowników z biedniejszych krajów UE – tych o niższych wynagrodzeniach pracowniczych.

Czytaj więcej

Wygrana SENDERO w „sprawie półkowej” 30 lipca 2020

WYGRANA | Miło nam poinformować, że wygraliśmy dla naszego klienta sprawę związaną z roszczeniami dotyczącymi  tzw. „opłat półkowych”.

Sąd I Instancji, po przeprowadzeniu szerokiego postępowania dowodowego, uwzględnił przedstawioną przez nas argumentację – w tym opinie biegłych z zakresu marketingu handlowego i planowania sprzedaży a także finansów i rachunkowości – i oddalił powództwo. Wyrok nie jest prawomocny, jednak stanowi kolejny sygnał, że sądy (już w I Instancji) mogą, w sposób odmienny od dotychczasowego  weryfikować przesłanki czynów nieuczciwej konkurencji polegające na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

Stopniową zmianę w tym zakresie obserwować można od pewnego czasu, nie jest ona jednak procesem szybkim i łatwym. Naszym zdaniem przy rozstrzyganiu sportów tego rodzaju bardzo ważne jest zrozumienie funkcjonowania nowoczesnych systemów stosowanych przez przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej oraz powiązań i wzajemnych zależności w tym funkcjonowaniu.  

Sprawę z ramienia SENDERO Tax & Legal prowadziła radca prawny Anita Woroniecka.

Ranking Kancelarii Prawnych 2020 28 lipca 2020

SENDERO Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy s. k. kolejny rok z rzędu w czołówce kancelarii prawniczych na Dolnym Śląsku i Lubuskim. Kancelaria utrzymała swoją wysoką pozycję z zeszłego roku. W klasyfikacji ogólnej awansowaliśmy dwa miejsca w górę!

Ranking Rzeczpospolitej to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży prawniczej. Z roku na rok cieszy się coraz większą liczbą uczestników. Tegoroczny ranking ze względu na epidemię miał jednak inny przebieg. Ogłoszenie wyników 18. edycji zostało przeniesione do sieci.

Więcej informacji na temat rankingu oraz komentarz, jakiego udzielił Rzeczpospolitej radca prawny, partner SENDERO Rafał Kania do przeczytania w poniższym linku: https://www.rp.pl/Rankingi/307279941-Ranking-Kancelarii-Prawniczych-2020-Prawnicy-w-regionach-nowoczesni-i-glodni-ciekawych-zlecen.html

Bardzo dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie.

Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego! 23 lipca 2020

Nasza aplikantka Anna Jarecka pozytywnie zdała egzamin radcowski. Ania związana jest z  SENDERO od roku 2019. Powiększyła nasz zespół w biurze warszawskim. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, instytucji kultury i klubów sportowych. Sukces Ani jest potwierdzeniem stałego dbania o rozwój kompetencji naszego zespołu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zalecenia PIP związane z bezpiecznym powrotem do pracy 11 maja 2020

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia dla pracodawców związane z bezpiecznym powrotem do pracy po „kwarantannie” spowodowanej COVID-19. PIP sformułował jedynie ogólne zalecenia, które powinny zrealizować osoby organizujące pracę innym. Przedsiębiorcy czekają na wytyczne dla konkretnych branż. Co jednak powinni zrobić już teraz?

Czytaj więcej

Sukces SENDERO Tax & Legal 6 maja 2020

Wygrane postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Miło nam poinformować, że SENDERO wygrało ważne postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO). Spór dotyczył opodatkowania kontenerów budowlanych podatkiem od nieruchomości. Organ podatkowy w toku postępowania uznał, że skoro w ewidencji gruntów i budynków kontenery budowlane są oznaczone jako budynki – powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Był on przy tym głuchy na argumenty, że kontenery nie spełniają ustawowych definicji budynku, a zapisy w ewidencji są błędne. Co więcej – w toku postępowania nasz klient podjął działania mające na celu doprowadzenie zapisów w rejestrze do stanu zgodnego z rzeczywistością. W toku postępowania przed SKO argumentowaliśmy, że organy podatkowe nie powinny bezrefleksyjnie brać pod uwagę zapisów ewidencji gruntów i budynków w sytuacji, gdy podatnik poinformował, że są one błędne i podjął odpowiednie działania w celu doprowadzenia zapisów do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Z taką argumentacją zgodziło się SKO. Jak podniesiono w rozstrzygnięciu, w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak by była zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.

Sukces przed SKO cieszy szczególnie w kontekście możliwości ograniczenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

XIV Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej 5 maja 2020

29 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodził firmy doradztwa podatkowego. SENDERO Tax & Legal ponownie znalazło się w czołówce rankingu. Zajęliśmy 2 miejsce pod względem liczby doradców podatkowych i radców prawnych na Dolnym Śląsku. W ogólnej klasyfikacji nasza kancelaria awansowała o 3 pozycje i uplasowała się na 30 miejscu.

Kapitała wyłoniła również najlepszych doradców w dziesięciu dziedzinach prawa podatkowego. Z dumą i przyjemnością informujemy, że wśród rekomendowanych specjalistów po raz czwarty z rzędu znalazł się partner SENDERO Tax & Legal – Grzegorz Młynarczyk.  Otrzymał rekomendację w dziedzinie: specjalista z zakresu cen transferowych. Jest to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wysokich kompetencji całego Zespołu Cen Transferowych. Jednocześnie sukces ten nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi Klientami. Dziękujemy Państwu za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Pełny ranking tutaj.

Przejściowy kryzys przedsiębiorcy bez dofinansowania 24 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy bez dofinansowania

Wojewódzkie Urzędy Pracy nie zgadzają się na składanie wniosków o dofinansowanie w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na czas krótszy niż miesiąc. Działania takie, pomimo że korzystne dla pracowników i zgodne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Co może zrobić przedsiębiorca, który znalazł się w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy w kontekście nakazu noszenia maseczek

Nakaz noszenia maseczek – obowiązki pracodawcy

Rozporządzenie od dnia 16 kwietnia nakazuje noszenie maseczek w środkach publicznego transportu zbiorowego i w miejscach ogólnodostępnych. Jednakże, nie oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi maseczki ani w drodze do pracy ani na terenie zakładu pracy. Nawet jeśli pracownik dojeżdża do pracy autobusem, którym pracodawca dowozi pracowników do zakładu pracy. Choć zakład pracy został uznany za miejsce ogólnodostępne to tylko pracownik wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów ma obowiązek zakrywania nosa i ust.

Czytaj więcej