XX Konferencja Naukowa 7 grudnia 2012

6 grudnia 2012 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Jedną z prelegentów była Monika Bilska – doradca podatkowy z Sendero Tax § Legal, która wygłosiła odczyt na temat „Rabat pośredni jako podstawa obniżenia obrotu”.

Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu 23 listopada 2012

23 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w całości podzielił zarzuty ze skargi jednego z największych przedsiębiorstw południowej Polski, reprezentowanego przez doradców podatkowych z Sendero Tax & Legal. Sąd potwierdził prawidłowość zarówno zarzutów merytorycznych jak i dotyczących sposobu prowadzenia postępowania wskazanych w skardze i uchylił skarżony akt.

Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 26 czerwca 2012

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2012 r. uwzględnił skargę kasacyjną spółki z branży recyclingowej reprezentowanej przez Artura Wolnego i Szymona Karpińskiego – doradców podatkowych Sendero Tax & Legal –  od rozstrzygnięć organów podatkowych kwestionujących prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury wystawionej przez nieuczciwego kontrahenta. 

Uzyskanie pomocy publicznej dla amerykańskiego producenta branży spożywczej 23 maja 2012

Zespół Kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Łukasza Lubaszki uzyskał dla swojego Klienta, The Bama Companies, Inc., zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Dzięki udzielonej pomocy regionalnej The Bama Companies, Inc., renomowany producent branży cukierniczej ze Stanów Zjednoczonych, wybuduje w gminie Oława nowy zakład produkcyjny o wartości około 45 milionów złotych, zatrudniający od początku swojej działalności ponad 40 osób i produkujący wyroby cukiernicze dla największych sieci restauracji w Europie.

Sukces w sporze z organami celnymi

Dzięki wsparciu doradców podatkowych Sendero Tax & Legal nasz klient – wiodący producent przewodów z Dolnego Śląska  – zachował prawo do zastosowania preferencyjnych stawek celnych na towary importowane z Chin. Władze celne zakwestionowały klasyfikację importowanych towarów przyjętą przez importera. W konsekwencji wydano decyzję, w której określono kwotę należnego cła. W wyniku odwołania sporządzonego przez doradców podatkowych Sendero Tax & Legal niekorzystna decyzja została uchylona. 

Kolejne wzmocnienie zespołu Sendero Tax & Legal 23 stycznia 2012

Z przyjemnością informujemy, że do grona specjalistów w Sendero Tax & Legal dołączyła Monika Bilska – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana dotychczas m.in. z LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy oraz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego.

Książka „Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach” 23 grudnia 2011

Grudzień 2011 r. – ukazała się książka „Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach”. Jednym ze współautorów jest Grzegorz Młynarczyk, partner w Sendero Tax & Legal odpowiedzialny za doradztwo w podatku dochodowym od osób prawnych, specjalista w zakresie cen transferowych.

Konferencja

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli świata biznesu, skupionych różnych dziedzin zajmujących się aspektami ukierunkowanymi na zarządzanie i finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Celem Konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń osób skupionych wokół różnych form prawnych życia gospodarczego z przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, a także wykazanie konieczności ciągłej współpracy świata praktyki gospodarczej i świata nauki.

Tematem wiodącym są sposoby ograniczenia skutków kryzysu dla każdej działającej organizacji.

Współorganizatorem konferencji jest Sendero Tax & Legal. Współprowadzącym będzie Artur Wolny – Partner w dziale doradztwa podatkowego w Sendero Tax & Legal.

XIX konferencja naukowa – zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach – Wrocław 8 grudnia 2011

8 grudnia 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jednym z prelegentów będzie Grzegorz Młynarczyk, Partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal, który wygłosi odczyt na temat „Ograniczenia w stosowaniu przez władze podatkowe przepisów dot. szacowania dochodu podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi w świetle zmienionych wytycznych OECD”.

Grudzień 2011 r. 3 grudnia 2011

Grudzień 2011 r. – ukazała się książka „Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach”. Jednym ze współautorów jest Grzegorz Młynarczyk, partner w Sendero Tax & Legal odpowiedzialny za doradztwo w podatku dochodowym od osób prawnych, specjalista w zakresie cen transferowych.