Dostawa wewnątrzwspólnotowa 30 września 2019

Dostawa wewnątrzwspólnotowa: nowe wymagania i ryzyka.

Planowane zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług wprowadzają wiele obowiązków i zaostrzają wymogi dotyczące sposobu dokumentowania transakcji przeprowadzanych z unijnymi kontrahentami. 4 grudnia ubiegłego roku Rada (UE) przyjęła pakiet rozwiązań mających za zadanie naprawę wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozwiązania te (funkcjonujące powszechnie pod mianem pakietu Quick Fixes) to dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 i rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912. Aby dostosować polskie regulacje do unijnych zmian, Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT i kodeksu karnego skarbowego.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma.

Co zrobić, gdy opinia biegłego jest niekorzystna dla przedsiębiorcy 6 września 2019

Wykazanie przez stronę swoich racji w postępowaniu sądowym w wielu wypadkach wymaga odwołania się do opinii specjalisty, czyli biegłego sądowego. Opinia często ma decydujący wpływ na wynik postępowania. Warto zatem znać swoje prawa z tym związane. W czym może pomóc opinia?

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anity Woronieckiej dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej i Tygodniku Dobra Firma.

Przy inwestycji w elektrownie pojawiają się wątpliwości 5 sierpnia 2019

Czynsz dzierżawny płacony przed oddaniem budowanej elektrowni do użytku podatnicy mogą zaliczyć do wartości początkowej wznoszonego środka trwałego. Tak twierdzi w ostatnich interpretacjach fiskus.

Przedsiębiorcy z branży energii odnawialnej w ramach procesu inwestycyjnego częstokroć muszą mierzyć się z problemem jaki powstaje w związku z koniecznością ustalenia wartości początkowej wznoszonych środków trwałych. Wątpliwości dotyczą głównie kategorii wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego stanowiącego element wznoszonej elektrowni, a jakie powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty podatkowe. Poniżej przestawiamy niektóre z kwestii mogących budzić wątpliwości.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Podatnicy mają kłopot z limitem kosztów usług niematerialnych 29 lipca 2019

Limit kosztów usług niematerialnych.

Katalog usług i praw objętych limitowaniem ma charakter otwarty, gdyż obejmuje również „świadczenia o podobnym charakterze”. Sprawia to przedsiębiorcom trudność w prawidłowym ujmowaniu tych usług i praw w kosztach podatkowych. Stosowanie regulacji dotyczących limitowania w kosztach podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych nadal powoduje wiele wątpliwości. Mimo tego, że przepisy określone w art. 15e ustawy o CIT zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., nadal powstają liczne trudności związane z ich praktycznym zastosowaniem.

Więcej na ten temat w artykule doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Wywiad Grzegorza Młynarczyka dla Rzeczpospolitej 25 czerwca 2019

Do kontroli trzeba być dobrze przygotowanym

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jakiego Rzeczpospolitej udzielił Grzegorz Młynarczyk doradca podatkowy, partner SENDERO Tax & Legal. W najnowszym Rankingu kancelarii doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej” po raz trzeci wyróżniony w obszarze cen transferowych.

Pełna treść wywiadu tutaj >> Do kontroli trzeba być dobrze przygotowanym

Czy można żądać zwrotu nadpłaconych kwot 24 czerwca 2019

W roku 2018 mocno wzrastały ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

W rezultacie sprzedawcy energii – co nie dziwi – podwyższali ceny odbiorcom przemysłowym. Podwyżki wprowadzali jednak również sprzedawcy, którzy we wcześniej zawartych umowach zagwarantowali swoim klientom niezmienność cen. Stanowiło to bardzo poważny problem przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Energia elektryczna jest zwykle bardzo istotną pozycją w ich budżetach. Dlatego zawierając umowy na poszczególne lata działy zakupów często starają się uniknąć ryzyka podwyżek poprzez zawarcie umów z dostawcami, którzy gwarantowali niezmienność stawek – nawet jeżeli proponowane przez nich ceny były nieco wyższe od cen rynkowych. Niestety w roku 2018 również tacy dostawcy wprowadzali kilkudziesięcioprocentowe podwyżki.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Pawła Michalskiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Monitoring może być nie tylko wizyjny 6 czerwca 2019

Miejscem określenia zasad kontrolowania np. poczty elektronicznej pracownika czy przeglądanych przez niego stron jest układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub obwieszczenie.

Monitoring wizyjny nie jest jedyną formą monitoringu, który może stosować pracodawca. Zgodnie z kodeksem pracy, dopuszczalne są również inne formy monitoringu. Najpopularniejsze to monitoring poczty elektronicznej, monitoring stron internetowych przeglądanych przez pracowników oraz monitoring lokalizacji. Uprawnienie do wprowadzenia którejkolwiek z tych form monitoringu wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami po stronie pracodawcy.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Małgorzaty Sydor dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Z rozliczeniem odsetek i różnic kursowych wiążą się kłopoty 6 maja 2019

Polskie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji prowadzą do zwiększenia poziomu opodatkowania przedsiębiorców korzystających z finansowania dłużnego.

Na początku zeszłego roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Przepisy te implementują unijną dyrektywę mającą na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164). Od początku ich obowiązywania interpretacja i stosowanie nowych regulacji nastręcza wielu problemów i jest przyczyną licznych sporów z organami podatkowymi. Niedawno pojawiła się szansa na rozstrzygnięcie sporu w zakresie sposobu obliczania limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. To jednak nie koniec problemów podatników, gdyż wątpliwości interpretacyjne zachodzą również w zakresie tego, co zgodnie z nowym prawem należy uznać za koszt finansowania dłużnego.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Umowy zawarte z fałszywym organem można potwierdzić nawet wstecz 19 kwietnia 2019

W spółce z o.o. warto np. sprawdzić, czy zawierano umowy, mimo że upłynęła kadencja zarządu lub wygasły mandaty członków zarządu.

1 marca 2019 r. zaczęła obowiązywać istotna zmiana art. 39 k.c. Zgodnie z nią, jeśli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (jest tzw. fałszywym organem), ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną za którą czynność została dokonana. Takie potwierdzenie może zostać udzielone drugiej stronie w dowolnej formie z inicjatywy samej osoby prawnej. Ponadto druga strona może wyznaczyć termin dla osoby prawnej do potwierdzenia umowy. W przypadku braku zgody w wyznaczonym terminie, umowa staje się nieważna.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Skowron dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.

Elektrownie słoneczne bez podatku 15 kwietnia 2019

Ogniwa fotowoltaiczne nie są obciążone daniną od nieruchomości. Podlegają jej wyłącznie elementy budowlane elektrowni słonecznych – kotwy albo inny system ich mocowania.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał spór, który wynikł po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji przez inwestora planującego budowę elektrowni słonecznej. Jak wskazał wnioskodawca, panele (ogniwa) fotowoltaiczne tej elektrowni będą posadowione na tzw. stołach konstrukcyjnych. Te z kolei mają być mocowane do wbijanych w ziemię słupów. Ogniwa mają być połączone ze sobą siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu. Dodatkowymi elementami farmy będą przetwornice i transformatory.

Treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna jest tutaj.