Zbliżają się zmiany przepisów podatkowych 7 grudnia 2020

Kolejny rok przedsiębiorców czekają zmiany w przepisach podatkowych. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie podatku dochodowego.   

Czytaj więcej

Planowane zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 2 grudnia 2020

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową pracuje właśnie nad zmianą przepisów regulujących właściwość urzędów skarbowych. Głównym założeniem projektowanych regulacji jest zmiana obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz centralizacja niektórych rozliczeń podatkowych. Zmiany dotyczą głównie największych firm i prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Czytaj więcej

Pracodawca dowie się o kwarantannie z ZUS-u 27 października 2020

Czy pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji muszą dostarczać decyzję Sanepidu do ZUS i pracodawcy? W jaki sposób pracownik uzyska świadczenie chorobowe? Skąd pracodawca i ZUS dowiedzą się o odizolowaniu pracownika? W komunikacie opublikowanym 22.10.2020 r. na swojej stronie internetowej, ZUS poinformował, że ma uzyskać nowe kompetencje, które rozwieją wątpliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej

„Biała lista” podatników VAT – korzystne zmiany już obowiązują 24 września 2020

Już od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wykazu podatników VAT (tzw. „Biała lista”).

Zmiany powinny ułatwić życie przedsiębiorcom, przede wszystkim dzięki modyfikacji zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza Białej listy (ZAW-NR) oraz możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji przy dokonaniu zapłaty na rachunek niewymieniony na Białej liście dzięki zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 7/2020 – Wnioski na temat możliwości rozwiązania umów najmu w dobie COVID-19 8 lipca 2020

W wyniku pandemii COVID-19 wielu najemców stoi przed dylematem biznesowej opłacalności kontynuacji najmu wielkopowierzchniowych lokali biurowych. Czy umowy takie można rozwiązać i czy naraża to najemcę na jakieś ryzyko?

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 6/2020 – Raportowanie schematów transgranicznych ponownie odroczone

30 czerwca 2020 r. – czyli dzień przed wejściem w życie planowanych zmian w raportowaniu MDR, które wprowadza ustawa dotycząca Quick Fixes – Minister Finansów wydał rozporządzenie, które ponownie odroczyło obowiązki związane ze schematami transgranicznymi.

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 5/2020 – Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych 29 czerwca 2020

Od 1 lipca 2020 r. nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie VAT (pakiet Quick Fixes). Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania stawki 0% VAT do WDT oraz reguły rozliczania transakcji realizowanych z udziałem magazynów call-off stock.

Wprowadzane regulacje zostały przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.   

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 4/2020 – Zmiany w raportowaniu schematów MDR

W ramach prac nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0 oraz ustawą wprowadzającą pakiet Quick Fixes, uchwalono również nowelizację przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR).

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 3/2020 – Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 6 maja 2020

Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w czasie epidemii COVID-19

Trwający stan epidemii zbiegł się w czasie z okresem roku, w którym zarządcy nieruchomości zwołują roczne zebrania właścicieli lokali, a zarządy spółdzielni zwołują walne zgromadzenia. Zgodnie z ustawą o własności lokali zebranie wspólnoty mieszkaniowej powinno być zwołane co najmniej raz w roku, do końca marca. Z kolei zarządy spółdzielni zobowiązane są zwołać walne zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, czyli do końca czerwca. Obecnie przeprowadzenie takich zebrań jest niemożliwe z uwagi na wprowadzony zakaz zgromadzeń. Nie jest też możliwe precyzyjne określenie terminu, do którego można by odroczyć powyższe obowiązki.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 2/2020 – Medycyna pracy w czasie epidemii 9 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła ułatwienia dla pracodawców z zakresu medycyny pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje dla tych, którzy zastanawiają się jak realizować badania profilaktyczne w czasie epidemii.

Terminowe wystawienie skierowania

W czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań pracowników dla celów medycyny pracy. Oznacza to, że dopóki trwa jeden z tych stanów, nie ma obowiązku wykonywania badań okresowych.

Ważne będzie jednak terminowe wystawienie przez pracodawcę skierowania na okresowe badania lekarskie. W ten sposób pracodawca potwierdza gotowość do wypełnienia swojego obowiązku. Zawieszony obowiązek dotyczący badań okresowych ma być wykonany w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej

Pobierz plik