Koronawirus: newsletter 3/2020 – Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 6 maja 2020

Sytuacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w czasie epidemii COVID-19

Trwający stan epidemii zbiegł się w czasie z okresem roku, w którym zarządcy nieruchomości zwołują roczne zebrania właścicieli lokali, a zarządy spółdzielni zwołują walne zgromadzenia. Zgodnie z ustawą o własności lokali zebranie wspólnoty mieszkaniowej powinno być zwołane co najmniej raz w roku, do końca marca. Z kolei zarządy spółdzielni zobowiązane są zwołać walne zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, czyli do końca czerwca. Obecnie przeprowadzenie takich zebrań jest niemożliwe z uwagi na wprowadzony zakaz zgromadzeń. Nie jest też możliwe precyzyjne określenie terminu, do którego można by odroczyć powyższe obowiązki.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 2/2020 – Medycyna pracy w czasie epidemii 9 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła ułatwienia dla pracodawców z zakresu medycyny pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje dla tych, którzy zastanawiają się jak realizować badania profilaktyczne w czasie epidemii.

Terminowe wystawienie skierowania

W czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań pracowników dla celów medycyny pracy. Oznacza to, że dopóki trwa jeden z tych stanów, nie ma obowiązku wykonywania badań okresowych.

Ważne będzie jednak terminowe wystawienie przez pracodawcę skierowania na okresowe badania lekarskie. W ten sposób pracodawca potwierdza gotowość do wypełnienia swojego obowiązku. Zawieszony obowiązek dotyczący badań okresowych ma być wykonany w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 1/2020 – Tarcza dla pracodawców 31 marca 2020

Wczoraj Senat pracował nad projektem. „Tarcza antykryzysowa” jest to obecnie najbardziej wyczekiwaną regulacją, nad którą pracuje Rząd. Senat wprowadził do niej prawie 100 poprawek. Trafi ona z powrotem do Sejmu, który zajmie się nią być może jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu.

Tarcza antykryzysowa – najistotniejsze z perspektywy pracodawców będą na pewno możliwości:

  • wprowadzenia przestoju ekonomicznego,
  • obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2020 – Raportowanie schematów podatkowych zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego 20 stycznia 2020

17 grudnia 2019 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją RP przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Wniosek jest podsumowaniem tego, na co środowisko doradców podatkowych wskazuje od kilkunastu miesięcy – przepisy MDR sformułowane są w sposób wadliwy, niezrozumiały i przede wszystkim niezgodny z Konstytucją RP. Co istotne, Rada nie podważa samego obowiązku raportowania, który wynika z implementacji unijnej dyrektywy Rady (UE) 2018/822. Sprzeciw Doradców budzi sposób i forma przedwczesnego wprowadzenia przepisów – w zakresie zmian szerszym niż to konieczne do zaimplementowania unijnej dyrektywy.

Zdaniem Przewodniczącego KRDP zaskarżone przepisy sformułowane są w tak zawiły sposób, że „najlepiej by było napisać je od nowa – bardziej przejrzyście i w taki sposób, by nie naruszały Konstytucji RP”.

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2020 – Biała lista podatników, mechanizm podzielonej płatności, Quick Fixes – objaśnienia i komentarz 9 stycznia 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia w sprawie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności oraz komentarz w sprawie wejścia w życie tzw. pakietu Quick Fixes.

Z końcem ubiegłego roku na stronie internetowej MF pojawiły się objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT i mechanizmu podzielonej płatności oraz komunikat w sprawie tzw. pakietu Quick Fixes (implementacja Dyrektywy 2018/1910 dot. m.in. procedury call-off stock, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych oraz warunków stosowania stawki 0% dla WDT). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia przedstawione w tych dokumentach.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 16/2019 – Odpady w 2020 r. – nowe obowiązki i wysokie kary 12 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020 r. posiadaczy odpadów czeka elektroniczna rewolucja. W BDO uruchomiony zostanie moduł ewidencji i sprawozdawczości. Wszystkie obowiązki związane z posiadaniem odpadów, w tym sam obowiązek rejestracji, realizowane będą elektronicznie. Dlaczego wielu z przedsiębiorców obawia się zmian? Bo za brak wpisu w Rejestrze BDO i błędy w dokumentacji przewidziane są surowe kary – do 1 mln. złotych, a system wprowadzany jest „na ostatnią chwilę”.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 15/2019 – Nowe obowiązki przedsiębiorców w transakcjach handlowych 11 grudnia 2019

Cel wprowadzenia przepisów

W celu ograniczenia zatorów płatniczych i przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w transakcjach handlowych. Zmiany są wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 14/2019 – Zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 10 grudnia 2019

Minister Finansów wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Jeżeli nowa inwestycja (np. rozbudowa zakładu produkcyjnego) objęta wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stanowi nieodłączny element istniejącego zakładu produkcyjnego, zwolnieniem z podatku dochodowego objęty jest cały dochód generowany przez ten zakład. Takie stanowisko przyjął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 października 2019 r. nr DD5.8201.10.2019.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 13/2019 – Nie będzie uproszczonych uprzednich porozumień cenowych

Ministerstwo Finansów wycofało się z zapowiadanej przez wiele miesięcy regulacji dotyczącej uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. „małych APA”).

 

Co to jest APA?

APA to – mówiąc w dużym skrócie – porozumienie pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową. W ramach APA administracja skarbowa potwierdza zgodność warunków, na jakich realizowana jest transakcja z podmiotem powiązanym z warunkami rynkowymi. APA zabezpiecza nie tylko przed negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów o cenach transferowych. W odniesieniu do transakcji objętych APA podatnicy mogą ponadto nie stosować limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT (tzw. limitu nabycia usług niematerialnych).

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 12/2019 – Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego? 8 października 2019

Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego?

Może okazać się, że leasing operacyjny jako forma finansowania stanie się bardziej atrakcyjny od innych z uwagi na ewentualny brak konieczności uwzględnienia części rat leasingowych w kosztach finansowania dłużnego. Taki wniosek wynika z kształtującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

 Czytaj więcej

Pobierz plik