Newsletter 6/2019 – Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy 9 maja 2019

Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy

Jeszcze do niedawna wynagrodzenia były tematem tabu. Sytuacja może jednak ulec diametralnej zmianie. Obowiązek zamieszczania w każdej ofercie pracy wysokości wynagrodzenia przewiduje projekt Nowoczesnej złożony w ubiegłym roku. Projekt ma duże szanse wejścia w życie, gdyż zmianę poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja jest bardzo oszczędna w słowach, natomiast rewolucyjna w skutkach.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 5/2019 – Milion złotych kary przypomina o istnieniu RODO 29 marca 2019

W tym tygodniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę na podstawie przepisów RODO.

Wysokość kary to prawie 1 milion złotych. Pokazuje to dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze jak ważne jest prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego przez administratora danych. Po drugie dane osobowe przedsiębiorców ujawnione w publicznych rejestrach podlegają takiej samej ochronie jak wszystkie inne dane osobowe.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 4/2019 – Uproszczona APA – opublikowano projekt przepisów 28 marca 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów dotyczących uproszczonej APA.

Po wielu zapowiedziach i kilkunastu miesiącach oczekiwań Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej przepisy dotyczące uproszczonej procedury APA.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2019 – Raportowanie schematów podatkowych – nowa broń fiskusa 5 marca 2019

Raportowanie schematów podatkowych – nowa broń fiskusa w walce z optymalizacją podatkową.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzająca obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podatników, a sankcje przewidziane za nieprzestrzeganie nowych przepisów są surowe.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2019 – Zmiany w cenach transferowych 10 stycznia 2019

Zmiany w cenach transferowych – rewolucyjne podejście w zakresie transakcji finansowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany przepisów ustaw o PIT i CIT dotyczące cen transferowych m.in. w zakresie uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours) przewidzianych dla transakcji finansowych.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Nowe regulacje dotyczą prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi (tj. pożyczek, obligacji, kredytów). Przepisy przewidują – przy spełnieniu określonych kryteriów – znaczące ograniczenie ryzyka związanego z transakcjami finansowymi, które dokonywane są pomiędzy podmiotami powiązanymi. Regulacje tego typu zostały wprowadzone po raz pierwszy do polskiego systemu podatkowego, a ich stosowanie jest fakultatywne.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2019 – Nie ma już okresowych szkoleń BHP w biurach 3 stycznia 2019

1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Pracy likwidująca szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Do tej pory pracownik miał obowiązek odbywać wstępne i okresowe szkolenia bhp, bez względu na zajmowane stanowisko. Przepisy Kodeksu Pracy przewidywały, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przed dopuszczeniem go do pracy jak i w trakcie zatrudnienia, poddając pracownika szkoleniom okresowym. Zdaniem rządu, Kodeks Pracy nazbyt rygorystycznie wdrażał regulacje unijne w sprawie szkoleń, obejmując obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 9/2018 – Nowe zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi 21 grudnia 2018

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe związane z rozliczaniem samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celach prywatnych. Zmienione przepisy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od dochodów osób prawnych. Regulacje VAT w tym aspekcie pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 8/2018 – Zbliżają się kolejne zmiany przepisów podatkowych 13 listopada 2018

Kolejne zmiany przepisów podatkowych, kolejny rok z rzędu przedsiębiorców czeka podatkowa rewolucja.

Projekty zmian ustaw podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., liczą w sumie ponad 300 stron. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych zmian należą:

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 7/2018 – Nowa Ordynacja Podatkowa 19 września 2018

Nowa Ordynacja Podatkowa – rewolucja czy ewolucja?

W Sejmie trwają prace nad nową Ordynacją Podatkową. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Proponowane regulacje wpisują się w filozofie „3xP”, będącą – zdaniem MF – podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 6/2018 – Wydatki na usługi niematerialne kosztem podatkowym bez ograniczeń 26 lipca 2018

Kiedy wydatki na usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym bez ograniczeń

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzających ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Czytaj więcej

Pobierz plik