Newsletter 12/2019 – Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego? 8 października 2019

Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego?

Może okazać się, że leasing operacyjny jako forma finansowania stanie się bardziej atrakcyjny od innych z uwagi na ewentualny brak konieczności uwzględnienia części rat leasingowych w kosztach finansowania dłużnego. Taki wniosek wynika z kształtującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

  Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 11/2019 – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 27 września 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czyli kolejny obowiązek dla spółek

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr będzie miał na celu ułatwienie weryfikacji osób sprawujących faktyczną kontrolę nad daną jednostką. Utworzenie CRBR oznacza nowy obowiązek spółek – zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Uchylanie się od nowego obowiązku może skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 10/2019 – Szkolenie – zmiany w VAT 2019/2020 30 sierpnia 2019

W najbliższym czasie wchodzi w życie wiele fundamentalnych zmian w zakresie VAT.

Co istotne, niektóre z nich zaczną już obowiązywać od 1 września 2019 r. Z uwagi na ich wagę oraz rewolucyjny charakter warto dokonać analizy nowych przepisów pod kątem ich wpływu na obowiązujące w Państwa firmie procedury rozliczania VAT. Aby to Państwu ułatwić jesteśmy gotowi przygotować dedykowane szkolenie, podczas którego w przystępny sposób omówimy wprowadzane zmiany oraz wskażemy ich znaczenie z perspektywy prowadzonych przez Państwo rozliczeń podatkowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 9/2019 – Unia rusza na pomoc sygnalistom, czyli nowe obowiązki dla firm 29 sierpnia 2019

Komisja Europejska zaproponowała projekt dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Prace nad dyrektywą będą teraz wkraczać w fazę trójstronnych dyskusji i negocjacji pomiędzy komisją, Parlamentem i Radą. Jednocześnie polski rząd przygotował dwa projekty ustaw, które bezpośrednio przyznają ochronę sygnalistom i wprowadzają sankcje za brak jej wprowadzenia w organizacji.

Pełna treść newsletteru dostępna >> tutaj.

Newsletter 8/2019 – Rewolucja w rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych 23 lipca 2019

Rozliczania transakcji międzynarodowych na gruncie VAT

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe zasady rozliczania transakcji międzynarodowych na gruncie VAT. Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania 0% stawki VAT przy WDT oraz reguły wykorzystywania składów konsygnacyjnych. Realnie patrząc, zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie się do zmian.

Pełna treść newsletteru dostępna >> tutaj.

Newsletter 7/2019 – Nowe zasady poboru WHT odroczone po raz kolejny 9 lipca 2019

Na dwa dni przed planowanym wejściem w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, które po raz kolejny odroczyło stosowanie tych regulacji.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 6/2019 – Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy 9 maja 2019

Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy

Jeszcze do niedawna wynagrodzenia były tematem tabu. Sytuacja może jednak ulec diametralnej zmianie. Obowiązek zamieszczania w każdej ofercie pracy wysokości wynagrodzenia przewiduje projekt Nowoczesnej złożony w ubiegłym roku. Projekt ma duże szanse wejścia w życie, gdyż zmianę poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja jest bardzo oszczędna w słowach, natomiast rewolucyjna w skutkach.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 5/2019 – Milion złotych kary przypomina o istnieniu RODO 29 marca 2019

W tym tygodniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę na podstawie przepisów RODO.

Wysokość kary to prawie 1 milion złotych. Pokazuje to dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze jak ważne jest prawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego przez administratora danych. Po drugie dane osobowe przedsiębiorców ujawnione w publicznych rejestrach podlegają takiej samej ochronie jak wszystkie inne dane osobowe.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 4/2019 – Uproszczona APA – opublikowano projekt przepisów 28 marca 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów dotyczących uproszczonej APA.

Po wielu zapowiedziach i kilkunastu miesiącach oczekiwań Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej przepisy dotyczące uproszczonej procedury APA.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2019 – Raportowanie schematów podatkowych – nowa broń fiskusa 5 marca 2019

Raportowanie schematów podatkowych – nowa broń fiskusa w walce z optymalizacją podatkową.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzająca obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podatników, a sankcje przewidziane za nieprzestrzeganie nowych przepisów są surowe.

Czytaj więcej

Pobierz plik