Kolejne zmiany w VAT coraz bliżej! 22 czerwca 2021

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przedstawiło kilka pakietów zmian w przepisach podatkowych. Nowe regulacje dotyczące pakietu e-commerce oraz JPK_V7 zasadniczo mają obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Kolejne to pakiet SLIM VAT 2 oraz faktury ustrukturyzowane, które mają wejść w życie od 1 października 2021 r. Spośród planowanych zmian poniżej krótko przedstawiamy te, które mogą mieć w największym stopniu mogą wpłynąć na Państwa działalność.

 

Nowa odsłona JPK_V7

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego JPK_V7. Zaproponowano całkowitą likwidację obowiązku oznaczania znacznikiem „MPP” transakcji objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielnej płatności. W związku z wdrożeniem pakietu e-commerce, od 1 stycznia 2022 r. w JPK_V7 pojawią się dwa nowe oznaczenia transakcji: WSTO_EE oraz IED. Dodatkowo projekt zakłada m.in. doprecyzowanie zakresu tzw. kodów GTU, wprowadzenie obowiązku zbiorczego ewidencjonowania faktur uproszczonych (paragonów z NIP do 450 zł) w JPK oraz obowiązku podania w JPK_V7 przez wierzyciela terminu płatności lub terminu dokonania zapłaty w przypadku zastosowania ulgi na złe długi (ta ostatnia zmiana od 1 stycznia 2022 r.). Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2021 r. (oprócz wspomnianych wyżej wyjątków), niemniej do JPK_V7 za czerwiec 2021 r. stosowane będą przepisy dotychczasowe. Czytaj więcej

Korzystny wyrok TSUE ws. szyku rozstawnego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 19 maja 2021

10 maja 2021 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE wyrok TSUE, w którym uznano, że polskie przepisy dotyczące odliczania VAT związanego z WNT są niezgodne z dyrektywą unijną. Od tego dnia zaczęły biec terminy, w których można wnioskować o zwrot nadpłaconych odsetek lub o wznowienie niekorzystnych postępowań.

Co wynika z wyroku?

Jak już informowaliśmy, w wyroku z 18 marca 2021 r. (C-895/19) TSUE uznał za niezgodne z dyrektywą polskie przepisy ustawy o VAT w zakresie, w którym uzależniają one odliczenie VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym VAT jest należny, od tego czy ten należny podatek został wykazany w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

W wyniku tego wyroku, niewykazanie VAT należnego we wskazanym trzymiesięcznym okresie nie może tym samym wiązać się z obowiązkiem stosowania tzw. szyku rozstawnego. Innymi słowy, taka sytuacja nie może dłużej powodować konieczności wykazania VAT należnego wstecz (w deklaracji właściwej dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej transakcji), a VAT naliczonego na bieżąco. „Nieterminowe” rozliczenie w efekcie nie może także skutkować po stronie rozliczającego powstaniem zaległości podatkowej i związanych z nią odsetek za zwłokę.Czytaj więcej

Nowa ustawa deweloperska uchwalona przez Sejm 5 maja 2021

20 kwietnia 2021 r. Sejm zmienił ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasad odstąpienia od umowy, a także uregulowania instytucji umowy rezerwacyjnej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG)

Jedna z najważniejszych zmian dotyczyć będzie systemu ochrony środków wpłacanych przez nabywców mieszkań. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, deweloper będzie obowiązany odprowadzić od każdej wpłaty składki na DFG:

  • w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.
  • w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.

Niepotwierdzone informacje do których dotarł PZFD, wskazują, że składka może być ograniczona do 1%. PZFD szacuje, że w konsekwencji ceny mieszkań mogą wzrosnąć o kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. Faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu ministra ds. budownictwa. Czytaj więcej

Zbliżają się zmiany przepisów podatkowych 7 grudnia 2020

Kolejny rok przedsiębiorców czekają zmiany w przepisach podatkowych. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie podatku dochodowego.   

Czytaj więcej

Planowane zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 2 grudnia 2020

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową pracuje właśnie nad zmianą przepisów regulujących właściwość urzędów skarbowych. Głównym założeniem projektowanych regulacji jest zmiana obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz centralizacja niektórych rozliczeń podatkowych. Zmiany dotyczą głównie największych firm i prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Czytaj więcej

Pracodawca dowie się o kwarantannie z ZUS-u 27 października 2020

Czy pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji muszą dostarczać decyzję Sanepidu do ZUS i pracodawcy? W jaki sposób pracownik uzyska świadczenie chorobowe? Skąd pracodawca i ZUS dowiedzą się o odizolowaniu pracownika? W komunikacie opublikowanym 22.10.2020 r. na swojej stronie internetowej, ZUS poinformował, że ma uzyskać nowe kompetencje, które rozwieją wątpliwości w tym zakresie.

Czytaj więcej

„Biała lista” podatników VAT – korzystne zmiany już obowiązują 24 września 2020

Już od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wykazu podatników VAT (tzw. „Biała lista”).

Zmiany powinny ułatwić życie przedsiębiorcom, przede wszystkim dzięki modyfikacji zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza Białej listy (ZAW-NR) oraz możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji przy dokonaniu zapłaty na rachunek niewymieniony na Białej liście dzięki zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 7/2020 – Wnioski na temat możliwości rozwiązania umów najmu w dobie COVID-19 8 lipca 2020

W wyniku pandemii COVID-19 wielu najemców stoi przed dylematem biznesowej opłacalności kontynuacji najmu wielkopowierzchniowych lokali biurowych. Czy umowy takie można rozwiązać i czy naraża to najemcę na jakieś ryzyko?

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 6/2020 – Raportowanie schematów transgranicznych ponownie odroczone

30 czerwca 2020 r. – czyli dzień przed wejściem w życie planowanych zmian w raportowaniu MDR, które wprowadza ustawa dotycząca Quick Fixes – Minister Finansów wydał rozporządzenie, które ponownie odroczyło obowiązki związane ze schematami transgranicznymi.

 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Koronawirus: newsletter 5/2020 – Nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych 29 czerwca 2020

Od 1 lipca 2020 r. nowe zasady rozliczania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie VAT (pakiet Quick Fixes). Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania stawki 0% VAT do WDT oraz reguły rozliczania transakcji realizowanych z udziałem magazynów call-off stock.

Wprowadzane regulacje zostały przewidziane w ustawie o zmianie ustawy o CIT, ustawy o VAT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.   

 

Czytaj więcej

Pobierz plik