Newsletter 16/2019 – Odpady w 2020 r. – nowe obowiązki i wysokie kary 12 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020 r. posiadaczy odpadów czeka elektroniczna rewolucja. W BDO uruchomiony zostanie moduł ewidencji i sprawozdawczości. Wszystkie obowiązki związane z posiadaniem odpadów, w tym sam obowiązek rejestracji, realizowane będą elektronicznie. Dlaczego wielu z przedsiębiorców obawia się zmian? Bo za brak wpisu w Rejestrze BDO i błędy w dokumentacji przewidziane są surowe kary – do 1 mln. złotych, a system wprowadzany jest „na ostatnią chwilę”.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 15/2019 – Nowe obowiązki przedsiębiorców w transakcjach handlowych 11 grudnia 2019

Cel wprowadzenia przepisów

W celu ograniczenia zatorów płatniczych i przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w transakcjach handlowych. Zmiany są wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 14/2019 – Zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 10 grudnia 2019

Minister Finansów wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Jeżeli nowa inwestycja (np. rozbudowa zakładu produkcyjnego) objęta wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stanowi nieodłączny element istniejącego zakładu produkcyjnego, zwolnieniem z podatku dochodowego objęty jest cały dochód generowany przez ten zakład. Takie stanowisko przyjął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 października 2019 r. nr DD5.8201.10.2019.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 13/2019 – Nie będzie uproszczonych uprzednich porozumień cenowych

Ministerstwo Finansów wycofało się z zapowiadanej przez wiele miesięcy regulacji dotyczącej uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. „małych APA”).

 

Co to jest APA?

APA to – mówiąc w dużym skrócie – porozumienie pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową. W ramach APA administracja skarbowa potwierdza zgodność warunków, na jakich realizowana jest transakcja z podmiotem powiązanym z warunkami rynkowymi. APA zabezpiecza nie tylko przed negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów o cenach transferowych. W odniesieniu do transakcji objętych APA podatnicy mogą ponadto nie stosować limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT (tzw. limitu nabycia usług niematerialnych).

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 12/2019 – Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego? 8 października 2019

Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego?

Może okazać się, że leasing operacyjny jako forma finansowania stanie się bardziej atrakcyjny od innych z uwagi na ewentualny brak konieczności uwzględnienia części rat leasingowych w kosztach finansowania dłużnego. Taki wniosek wynika z kształtującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

  Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 11/2019 – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 27 września 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czyli kolejny obowiązek dla spółek

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr będzie miał na celu ułatwienie weryfikacji osób sprawujących faktyczną kontrolę nad daną jednostką. Utworzenie CRBR oznacza nowy obowiązek spółek – zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Uchylanie się od nowego obowiązku może skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 10/2019 – Szkolenie – zmiany w VAT 2019/2020 30 sierpnia 2019

W najbliższym czasie wchodzi w życie wiele fundamentalnych zmian w zakresie VAT.

Co istotne, niektóre z nich zaczną już obowiązywać od 1 września 2019 r. Z uwagi na ich wagę oraz rewolucyjny charakter warto dokonać analizy nowych przepisów pod kątem ich wpływu na obowiązujące w Państwa firmie procedury rozliczania VAT. Aby to Państwu ułatwić jesteśmy gotowi przygotować dedykowane szkolenie, podczas którego w przystępny sposób omówimy wprowadzane zmiany oraz wskażemy ich znaczenie z perspektywy prowadzonych przez Państwo rozliczeń podatkowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 9/2019 – Unia rusza na pomoc sygnalistom, czyli nowe obowiązki dla firm 29 sierpnia 2019

Komisja Europejska zaproponowała projekt dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Prace nad dyrektywą będą teraz wkraczać w fazę trójstronnych dyskusji i negocjacji pomiędzy komisją, Parlamentem i Radą. Jednocześnie polski rząd przygotował dwa projekty ustaw, które bezpośrednio przyznają ochronę sygnalistom i wprowadzają sankcje za brak jej wprowadzenia w organizacji.

Pełna treść newsletteru dostępna >> tutaj.

Newsletter 8/2019 – Rewolucja w rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych 23 lipca 2019

Rozliczania transakcji międzynarodowych na gruncie VAT

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe zasady rozliczania transakcji międzynarodowych na gruncie VAT. Zmianie ulegną zasady opodatkowania unijnych transakcji łańcuchowych, warunki stosowania 0% stawki VAT przy WDT oraz reguły wykorzystywania składów konsygnacyjnych. Realnie patrząc, zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie się do zmian.

Pełna treść newsletteru dostępna >> tutaj.

Newsletter 7/2019 – Nowe zasady poboru WHT odroczone po raz kolejny 9 lipca 2019

Na dwa dni przed planowanym wejściem w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, które po raz kolejny odroczyło stosowanie tych regulacji.

Czytaj więcej

Pobierz plik