Koronawirus: newsletter 1/2020 – Tarcza dla pracodawców

Wczoraj Senat pracował nad projektem. „Tarcza antykryzysowa” jest to obecnie najbardziej wyczekiwaną regulacją, nad którą pracuje Rząd. Senat wprowadził do niej prawie 100 poprawek. Trafi ona z powrotem do Sejmu, który zajmie się nią być może jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu.

Tarcza antykryzysowa – najistotniejsze z perspektywy pracodawców będą na pewno możliwości:

  • wprowadzenia przestoju ekonomicznego,
  • obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oczywiście nie są to jedyne możliwości, którymi w tym trudnym czasie dysponują pracodawcy. Już teraz przepisy prawa pracy przewidują możliwość:

  • zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy,
  • udzielenia urlopów zaległych,
  • przedłużenia okresów rozliczeniowych,
  • powierzenia pracownikowi innej pracy.

Tarcza antykryzysowa – przedstawicielstwo pracowników

Skorzystanie z wybranych możliwości – o których wspominamy powyżej – uzależnione jest od zawarcia porozumienia miedzy pracodawcą i przedstawicielami pracowników. Jeżeli więc u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, pracodawca musi współpracować z wybranymi w zakładzie przedstawicielami pracowników.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik