Koronawirus: newsletter 2/2020 – Medycyna pracy w czasie epidemii

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła ułatwienia dla pracodawców z zakresu medycyny pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje dla tych, którzy zastanawiają się jak realizować badania profilaktyczne w czasie epidemii.

Terminowe wystawienie skierowania

W czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań pracowników dla celów medycyny pracy. Oznacza to, że dopóki trwa jeden z tych stanów, nie ma obowiązku wykonywania badań okresowych.

Ważne będzie jednak terminowe wystawienie przez pracodawcę skierowania na okresowe badania lekarskie. W ten sposób pracodawca potwierdza gotowość do wypełnienia swojego obowiązku. Zawieszony obowiązek dotyczący badań okresowych ma być wykonany w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Szczególny tryb

Nie zawieszono obowiązku wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Tarcza Antykryzysowa daje możliwość, by inny lekarz mógł przeprowadzić te badania oraz wydać orzeczenie. Innym lekarzem jest – wydaje się – lekarz bez uprawnień lekarza orzecznika medycyny pracy.

Jeżeli więc pracodawca napotka trudności z przebadaniem pracowników, możne zwrócić się do innych lekarzy. Co więcej, w uzasadnieniu projektu Tarczy Antykryzysowej wskazano, że badania mogą być przeprowadzane, a orzeczenia wydawane za pomocą systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

W przypadku skorzystania z trybu elektronicznego orzeczenie lekarskie załącza się do akt osobowych pracownika. Musi ono być podpisane:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym (zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia).

 

WAŻNE!

Orzeczenia wydane w tym szczególnym trybie tracą ważność w ciągu 30 dni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Przedłużenie ważności orzeczeń

Tarcza Antykryzysowa przewiduje, że orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku – zachowują ważność. Będą one ważne nie dłużej niż przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Warto zadbać o to, by aktualność orzeczeń lekarskich została potwierdzona najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień zależy od posiadania odpowiedniego orzeczenia.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik