Newsletter 13/2019 – Nie będzie uproszczonych uprzednich porozumień cenowych

Ministerstwo Finansów wycofało się z zapowiadanej przez wiele miesięcy regulacji dotyczącej uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. „małych APA”).

 

Co to jest APA?

APA to – mówiąc w dużym skrócie – porozumienie pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową. W ramach APA administracja skarbowa potwierdza zgodność warunków, na jakich realizowana jest transakcja z podmiotem powiązanym z warunkami rynkowymi. APA zabezpiecza nie tylko przed negatywnymi konsekwencjami na gruncie przepisów o cenach transferowych. W odniesieniu do transakcji objętych APA podatnicy mogą ponadto nie stosować limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT (tzw. limitu nabycia usług niematerialnych).

 

Co planowało Ministerstwo?

Uzyskanie APA to czasochłonna i kosztowna procedura. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie dla niektórych rodzajów transakcji jej uproszczonej wersji – tzw. „małej APA”. W marcu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów wprowadzających uproszczone uprzednie porozumienia cenowe (informowaliśmy o tym Państwa w newsletterze nr 5/2019).

 

Wielką zaletą zaproponowanego rozwiązania miało być związanie administracji podatkowej trzymiesięcznym terminem na wydanie decyzji.

 

Niestety, z przekazanej do podpisu Prezydentowi wersji ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tzw. „Ustawa o DRM”) zupełnie zniknęły zapisy o uproszczonej procedurze APA.

 

Pozostaje „zwykła” APA

Wydaje się, że decyzja o wycofaniu się przez Ministerstwo Finansów z proponowanych rozwiązań jest ostateczna. Metodą na zabezpieczenie interesów podatkowych przedsiębiorstw w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi pozostaje więc „standardowa” APA. To rozwiązanie niepozbawione wad. Procedura wydania APA jest długotrwała – postępowania trwają nawet kilka lat. To ponadto rozwiązanie dość kosztowne – sama opłata z tytułu złożenia wniosku to wydatek mogący sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z drugiej strony, opcja ta wciąż może być jednak atrakcyjna w przypadku transakcji o znacznej wartości – z uwagi na zapewniane bezpieczeństwo podatkowe i brak obowiązku limitowania kosztów.

 

Zwracamy ponadto uwagę, że jak wynika z przepisów Ustawy o DRM, w przypadku złożenia wniosku o wydanie APA do końca bieżącego roku będzie ona mogła objąć ochroną transakcje realizowane w roku 2018 i 2019. Od 1 stycznia 2020 r. uzyskanie retroaktywnej ochrony (tj. za okresy sprzed złożenia wniosku) nie będzie możliwe.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

 

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik