Newsletter 14/2019 – Zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Minister Finansów wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Jeżeli nowa inwestycja (np. rozbudowa zakładu produkcyjnego) objęta wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stanowi nieodłączny element istniejącego zakładu produkcyjnego, zwolnieniem z podatku dochodowego objęty jest cały dochód generowany przez ten zakład. Takie stanowisko przyjął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 października 2019 r. nr DD5.8201.10.2019.

 

Na czym polega zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Od 2018 r. inwestorzy realizujący nowe inwestycje na terenie całej Polski (także poza terenem Specjalnych Stref Ekonomicznych) mają możliwość stosowania zwolnienia z podatku dochodowego na zasadach podobnych do zwolnień strefowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zrealizowanie nowej inwestycji oraz uzyskanie administracyjnej decyzji o wsparciu. Wówczas na podstawie wartości zrealizowanej inwestycji oblicza się kwotę dochodu z działalności zwolnioną z podatku CIT.

 

Wątpliwości dotyczące zasad zwolnienia

Inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może być bardzo atrakcyjnym sposobem na duże oszczędności podatkowe, również dla firm planujących modernizację lub rozbudowę istniejącego zakładu. W praktyce pojawiła się jednak wątpliwość jak obliczać wartość dochodu zwolnionego z CIT, gdy efekt nowej inwestycji, polegający na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa, osiągnięty zostaje w wyniku modernizacji (ulepszenia) istniejących aktywów.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie jest bowiem jasne, czy zwolnieniu podlega wówczas cały dochód z działalności wskazanej w decyzji, czy też tylko dochód generowany przy wykorzystaniu nowych maszyn i urządzeń (tj. bez uwzględnienia tej części dochodu, która powstała w wyniku zaangażowania już uprzednio istniejących w przedsiębiorstwie składników majątku.)

 

Stanowisko Ministra Finansów korzystne dla podatników

W interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że:

  • jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika, oraz
  • gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania),

dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku

Sytuacja taka, zdaniem Ministerstwa jest możliwa wówczas, gdy sposób zintegrowania np. nowej linii produkcyjnej z istniejącymi składnikami majątku, położonymi na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu wyłącznie z nowej linii produkcyjnej, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejących już składników majątku. W tej sytuacji dochód nie podlega wydzieleniu ze względu na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między istniejącymi składnikami majątku i nową inwestycją.

 

Naszym zdaniem

Interpretacja ogólna rozstrzyga jedną z ważniejszych wątpliwości związanych z zasadami korzystania ze zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej. Przychylna podatnikom wykładania przepisów powinna zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z tej atrakcyjnej preferencji.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami

 

Zespół SENDERO Tax & Legal.

Pobierz plik