Newsletter NR 3/2009 5 kwietnia 2009

W kolejnym wydaniu informatora Sendero Tax & Legal informujemy o możliwości  odzyskania VAT od paliwa do wszystkich samochodów.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 2/2009 5 marca 2009

W kolejnym wydaniu informatora Sendero Tax & Legal omawiamy istotną dla pracodawców zmianę w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń oraz składek ZUS.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 1/2009 19 stycznia 2009

W kolejnym wydaniu informatora Sendero Tax & Legal omawiamy wyrok z dnia 22 grudnia 2008 r. (C-414/07) Europejski Trybunał Sprawiedliwości dotyczącego zmiany na niekorzyść podatników przepisów dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 6/2008 15 grudnia 2008

W kolejnym numerze informatora prawnego zespołu Sendero Tax & Legal, omawiamy ustawę która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku której wprowadzonych zostanie wiele zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 5/2008 10 grudnia 2008

W kolejnym wydaniu informatora Sendero Tax & Legal poruszamy problematykę „milczącej interpretacji”.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 4/2008 19 września 2008

W kolejnym wydaniu informatora podatkowego Sendero Tax & Legal omawiamy problematykę odzyskania VATu z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej w integrującej się Europie.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 3/2008 10 czerwca 2008

W kolejnym wydaniu informatora Sendero Tax & Legal omawiamy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zwane w skrócie REACH od nazwy Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, czyli rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów z dnia 1 czerwca 2007 r.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 2/2008 21 lutego 2008

W kolejnym wydaniu informatora podatkowego Sendero Tax & Legal informujemy o obowiązku  pracodawców do umożliwienia pracownikom współuczestnictwa w zarządzaniu zakładem pracy w formie rady pracowników.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter NR 1/2008 19 stycznia 2008

W kolejnym wydaniu informatora podatkowego Sendero  Tax & Legal omawiamy problematykę różnic kursowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik