Z przyjemnością informujemy, że zespół Sendero Tax & Legal powiększył się o kolejnego doradcę podatkowego. Anna Zaleska – specjalistka ds. podatków w Sendero Tax & Legal z bardzo dobrym wynikiem złożyła egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Tym samym zespół doradców podatkowych Sendero Tax & Legal liczy 5 osób, które wspierane są przez grupę konsultantów. Sukces Anny Zaleskiej jest potwierdzeniem stałego dbania o rozwój kompetencji naszego zespołu.