Obowiązek dokumentacyjny TP: Zdaniem WSA w Krakowie obliczając próg, od którego trzeba sporządzić dokumentację TP należy zsumować wszystkie transakcje zawierane z podmiotem powiązanym, a nie tylko transakcje pogrupowane według określonego rodzaju. Pełne orzeczenie dostępne tutaj.