Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) stanie się obligatoryjne od 2024 roku – tak wynika z projektu decyzji derogacyjnej Rady UE.

Gdy Ministerstwo Finansów wprowadzało obowiązek miesięcznego raportowania plików JPK, wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy jak rewolucyjna jest to zmiana w polskim systemie wymiany informacji pomiędzy nimi a organami Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta wymagała od przedsiębiorców przede wszystkim dostosowania ich systemów finansowo-księgowych do wymagań funkcjonalnych związanych z obowiązkiem raportowania JPK, co – jak się okazało – było procesem czaso- i kosztochłonnym. Poza tym, raportowanie JPK wiązało się z wprowadzeniem wielu nowych obowiązków, które dla przeciętnego przedsiębiorcy stanowiły wyzwanie. W szczególności, podatnicy skarżyli się na liczne wątpliwości merytoryczne oraz wyzwania techniczne, którym zmuszeni byli sprostać w toku prac implementacyjnych.

Warto zatem, kierując się doświadczeniami z implementacji JPK, nie czekać do ostatniej chwili z rozpoczęciem prac nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

Celem przygotowania się do obowiązkowego e-fakturowania podatnicy, w pierwszej kolejności, powinni zapewnić możliwość przesyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur poprzez dostosowanie swoich programów do wystawiania faktur i/lub systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów. W tym celu konieczne może się okazać wsparcie dostawcy oprogramowania lub informatyków.

Nie można również zapomnieć o tym, że od momentu rozpoczęcia wystawiania e-faktur w KSeF konieczna stanie się, większa niż do tej pory, dbałość o prawidłowe pod względem merytorycznym wystawianie faktur. U źródła założeń ustawodawcy wprowadzającego KSeF leży bowiem uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o zachodzących transakcjach między przedsiębiorcami wraz ze wskazaną treścią faktury, co umożliwi fiskusowi niezwłoczne zaznajomienie się z przedmiotem i przebiegiem transakcji. Ma to na celu usprawnienie kontroli podatkowej oraz poprawę jej wyników, dostęp do danych w łatwym do analizy formacie, czy wreszcie jeszcze większą automatyzacja procesów kontrolnych.

Tekst jest również dostępny w serwisie Rzeczpospolita.pl