Obrót udziałami i akcjami: Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli udziały zostały nabyte z majątku wspólnego małżonków, to wchodzą one w skład tego majątku, nawet jeżeli uprawnienia wspólnika wykonuje tylko jeden z małżonków (sygn. III CZP 32/16). Orzeczenie to jest bardzo istotne na przykład przy planowaniu transakcji dotyczących udziałów lub akcji oraz przy audytach prawnych prawidłowości ich nabycia.
Więcej informacji tutaj.