Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa to kluczowy obszar firm. Jednak to przedsiębiorca ma obowiązek najpierw zdefiniować jaki informacje są tajemnicą. Następnie obowiązany jest zorganizować środki dla jej ochrony. Dopiero wtedy może wymagać od swoich pracowników, by stosowali się do ustalonych zasad. Inaczej pracodawca ma niewielkie szanse na wygranie sporu z pracownikiem, który naruszył tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nasz radca prawny Rafał Kania w programie #RZECZoPRAWIE – zastępcy redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita – Ewy Usowicz .
Pełen wywiad dostępny tutaj.