Wbrew zapowiedziom MF termin stosowania PKWiU 2008 dla celów opodatkowania VAT nie został kolejny raz przedłużony. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawierający katalog towarów i usług identyfikowanych wg PKWiU 2015. Czy przejście na nowe PKWiU zmieniło zakres tego załącznika?

 

Koniec okresu przejściowego

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w poprzednim roku PKWiU 2008 dla celów opodatkowania VAT została zastąpiona przez Nomenklaturę Scaloną CN (w zakresie towarów) oraz PKWiU 2015 (w zakresie usług). Stosowanie PKWiU 2008 zostało jednak przedłużone do 31 grudnia 2020 r. w zakresie:

  • towarów oraz usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – załącznik ten jest istotny przy stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz w procesie przygotowywania plików JPK_V7 (np. w celu zastosowania oznaczeń GTU_05, GTU_06, GTU_08, MPP),
  • przepisów wprowadzających wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT) oraz
  • przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (o tych kwestiach pisaliśmy już w artykule pt.: PKWiU 2008 zostaje w podzielonej płatności do końca 2020 roku).

Jeszcze w ostatnich tygodniach zeszłego roku podatnicy mogli spodziewać się kolejnego wydłużenia powyższego terminu, aż do końca 31 marca 2021 r. Takie rozwiązanie przewidywał bowiem projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany w grudniu 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ostatecznie regulacje te nie weszły jednak w życie.

W związku z uchwaleniem przepisów wprowadzających tzw. SLIM VAT, od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera katalog towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności identyfikowanych wg PKWiU 2015. Nowe PKWiU stosuje się dla celów opodatkowania VAT również w zakresie:

  • przepisów wprowadzających wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT)
  • przepisów rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zmiana załącznika nr 15 do ustawy o VAT

Z uzasadnienia powyższej nowelizacji można było dowiedzieć się, że przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015 przy identyfikowaniu towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „(…) praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostanie bez zmian”. Stwierdzenie to nie jest jednak do końca prawdziwe.

W rzeczywistości zakres załącznika nr 15 do ustawy o VAT uległ bowiem niewielkim zmianom, przede wszystkim poz. 60 ww. załącznika, która dotąd obejmowała „26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich” została zawężona do „ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. poza obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności znalazły się m.in. projektory, monitory i klawiatury.

Zmianie uległ także opis poz. 79 ww. załącznika, który dotąd brzmiał „38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające”. Obecne brzmienie powyższej pozycji to „38.11.49.0 Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania”. Zatem, mimo że zakres powyższego grupowania nie zmienił się, to jednak jego aktualny opis wydaje się lepiej wyjaśniać jakie towary mieszczą się w tej pozycji.

Możliwość uzyskania WIS dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Prawidłowe zaklasyfikowanie towarów i usług na gruncie PKWiU na potrzeby stosowania mechanizmu podzielonej płatności i niektórych oznaczeń GTU może wzbudzać uzasadnione wątpliwości przedsiębiorców. Do tej pory uzyskanie wiążącego rozstrzygnięcia potwierdzającego prawidłowość klasyfikacji statystycznej dla celów podatkowych było utrudnione – w szczególności w odniesieniu do towarów.

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania WIS potwierdzającej prawidłowość klasyfikacji statystycznej towarów i usług w odniesieniu do załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnicy mają narzędzie pozwalające na zdobycie informacji czy w odniesieniu do określonych towarów i usług ma zastosowanie obowiązkowy split payment i niektóre oznaczenia z pliku JPK_V7.