doradztwo prawne kancelaria prawna odszkodowanie orzeczenie Sądu Apelacyjnego roszczenia wygrany proces sądowy

Odpowiedzialność właściciela terenu: Właściciel terenu nie odpowiada za wszelkie mogące wystąpić na nim zagrożenia. Ponosi jedynie odpowiedzialność za te zdarzenia, do których doszło na skutek jego winy. Pełne orzeczenie sądu tutaj.