WSA w Gliwicach orzekł, że odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pod warunkiem, że kontynuowanie umowy nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia (sygn. akt I SA/Gl 1078/16). www.rp.pl/Podatek-dochodowy/Odszkodowanie