Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (powszechnie Ustawa AML – od angielskiego Anti-Money Laundering) nakłada na spółki wiele obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych. Mówiąc obrazowo, beneficjent rzeczywisty to ten końcowy podmiot, który stoi za działalnością danej firmą i jej interesami.

Także przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek identyfikowania beneficjentów rzeczywistych, od prawidłowej identyfikacji uzależniając prawa do zwolnień podatkowych lub istnienie dodatkowych obowiązków. Wymóg ten dotyczy między innymi poboru podatku u źródła oraz dokumentacji cen transferowych. Trudność polega na tym, że przepisy podatkowe używają odmiennych definicji beneficjenta rzeczywistego.

Wspieramy przedsiębiorców w rozwiązywaniu praktycznych problemów wynikających ze stosowania wszystkich regulacji. Wynikają one przede wszystkim z otwartego charakteru definicji beneficjenta rzeczywistego oraz równoległego funkcjonowania w prawie różnych rozumień tego pojęcia.

W naszej pracy uwzględniamy m.in. międzynarodowe standardy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzyści

Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych ma również wymiar praktyczny. Pozwala przede wszystkim uniknąć kar, które grożą za niewypełnienie obowiązków wynikających z Ustawy AML. Proces ten jest również kluczowy dla transparentnego działania organizacji i stanowi jeden z elementów strategii CSR. Ponadto prawidłowe zidentyfikowanie beneficjentów ma ogromne znaczenie w relacjach ze wszelkimi instytucjami finansowymi.

Z naszego doświadczenia wynika, że identyfikacja beneficjentów rzeczywistych ma też duże znaczenie dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Takie działania jasno pokazują zależności organizacyjne w strukturach grup kapitałowych.

W zakresie prawa podatkowego, prawidłowe określenie beneficjenta rzeczywistego dla danego podmiotu lub danej transakcji niejednokrotnie przesądza o prawie do wielomilionowych zwolnień z podatku lub pozwala uniknąć równie wysokich sankcji.

Zakres naszego wsparcia

Nasze wsparcie może obejmować w szczególności:

  • analizę struktury korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz pomoc w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych,
  • szczegółowe instrukcje dotyczące dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz bieżące wsparcie w procesie zgłaszania,
  • prowadzenie tzw. testów beneficjenta rzeczywistego dla celów poboru podatku u źródła, które zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów w wielu przypadkach są niezbędne,
  • pomoc przedsiębiorcom w dochowaniu należytej staranności w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych dla potrzeb cen transferowych.
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.