Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML)

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML) to zestaw działań i procedur mających na celu zapobieganie oraz wykrywanie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jest to istotny obszar regulacji prawnych i praktyk biznesowych, mający na celu ochronę systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów nielegalnych lub przestępczych.

Cele AML

  • Zapewnienie uczciwości i przejrzystości w transakcjach finansowych.
  • Ochrona systemu finansowego przed nadużyciami.
  • Zapobieganie finansowaniu terroryzmu i innych przestępstw zorganizowanych.
  • Zwiększenie zaufania do instytucji finansowych oraz całego sektora gospodarki.

Główne Elementy AML

Identyfikacja i ocena ryzyka

Instytucje finansowe oraz inne podmioty zobowiązane są do identyfikacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ocena tego ryzyka pozwala na właściwe dostosowanie procedur i środków bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa finansowego

Wdrożenie skutecznych procedur, kontroli i systemów monitorowania transakcji mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Raportowanie i zgłaszanie

Obowiązek zbierania określonych informacji dotyczących podejrzanych transakcji oraz ich raportowania do odpowiednich władz, takich jak Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

Procedury wewnętrzne

Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur oraz polityk mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.

Szkolenia pracowników

Regularne szkolenia pracowników w zakresie rozpoznawania i raportowania podejrzanych transakcji oraz przestrzegania procedur AML.

Zakres Naszego Wsparcia

Ustalenie zakresu obowiązków z zakresu AML, które dotyczą danego przedsiębiorcy

Pomagamy przedsiębiorcom w identyfikacji i precyzyjnym określeniu wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), które muszą spełnić w swojej działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dostosować swoje procedury operacyjne do obowiązujących przepisów prawnych, minimalizując ryzyko sankcji.

Udzielanie wyjaśnień w zakresie wymogów związanych z AML

Oferujemy przedsiębiorcom klarowne i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymogów regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Przygotowanie wewnętrznych procedur

Opracujemy wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz  anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dostosowanie (zaktualizowanie) procedur
Przeprowadzimy aktualizację procedur w celu dostosowania ich do nowych wymogów w przypadku zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu realizacji obowiązków związanych z AML.

Biuro Sendero

Potrzebujesz informacji? Napisz do nas.

Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.