Tax Governance

Czym jest Tax Governance?

Tax Governance to zasady, praktyki i procedury, które dotyczą rozliczania podatków w danym podmiocie. Dotyczą one ogółu procesów podatkowych oraz odpowiedzialności poszczególnych osób za określone działania. Wspierają zarządzanie i nadzór nad kwestiami podatkowymi. Opracowanie zasad Tax Governance jest rekomendowane przez OECD i stanowi wyraz należytej staranności.

Jakie korzyści wynikają z dobrego Tax Governace?

BEZPIECZEŃSTWO

Dobrze funkcjonujący Tax Governance gwarantuje terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych.

PEWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU KWESTIAMI PODATKOWYMI

Tax Governance zapewnia kadrze zarządzającej dostęp do rzetelnych informacji i całkowitą kontrolę nad sprawami podatkowymi. Dzięki temu możliwe jest świadome podejmowanie decyzji w sferze podatkowej.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM

Tax Governance pozwala świadomie i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem podatkowym oraz karnoskarbowym, a także minimalizować jego poziom nie tylko dla organizacji, ale również dla kadry zarządzającej.

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych nie ogranicza się do zapłaty należności publicznoprawnych. Przepisy nakazują również wykonywanie licznych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Przykładowo, podatnicy zobowiązani są do raportowania schematów podatkowych (MDR) czy informowania o realizacji strategii podatkowej.

TRANSPARENTNOŚĆ

Odpowiednio skonstruowane Tax Governance zapewnia interesariuszom rzetelne informacje dotyczące realizacji obowiązków podatkowych. To ważne dla kontrahentów, pracowników, inwestorów i społeczeństwa – szczególnie w kontekście sprawozdawczości ESG oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

RELACJE Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Dobrze zorganizowane Tax Governance jest istotne z perspektywy kontaktów z organami podatkowymi. Pomaga budować wzajemne zaufanie i ułatwia komunikację. Jest także wyrazem dobrej wiary i należytej staranności podatnika – w razie ewentualnego sporu z władzami skarbowymi świadczy na jego korzyść.

Jak możemy pomóc?

PRZYGOTOWANIE STRATEGII PODATKOWEJ

Strategia podatkowa prezentuje najważniejsze kierunki, zasady i cele działania przedsiębiorstwa w obszarze podatkowym. Odnosi się do kultury organizacyjnej, propagowanych wartości etycznych oraz kształtowania odpowiednich wzorców, które przekładają się na realizację i nadzór nad funkcją podatkową.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

Przepisy wymagają od największych podatników corocznego publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

OPRACOWANIE ŁADU PODATKOWEGO

Ład podatkowy to dokument, który reguluje zadania, role, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność organów, kierownictwa oraz pracowników podmiotu w sferze podatkowej.

OPRACOWANIE POLITYK I PROCEDUR PODATKOWYCH

Funkcja podatkowa to wszystkie działania, dokumenty i narzędzia, dzięki którym przedsiębiorstwo:
• identyfikuje wszystkie obowiązki podatkowe i sprawozdawcze,
• wypełnia ww. obowiązki terminowo i w sposób prawidłowy,
• uiszcza podatki i inne daniny publicznoprawne we właściwej wysokości,
• działa zgodnie z prawem podatkowym.
W praktyce kluczowe elementy funkcji podatkowej powinny być ujęte przede wszystkim w politykach i procedurach podatkowych.

OPRACOWANIE PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Jednym z najważniejszych elementów Tax Governance jest system zarządzania ryzykiem podatkowym.
Filarem tego systemu jest polityka zarządzania ryzykiem podatkowym. Ma ona strategiczny charakter – określa najważniejsze zasady dotyczące podejścia do ryzyka podatkowego, wskazuje źródła ryzyka podatkowego, porządkuje pozostałe dokumenty oraz narzędzia służące do zarządzania ww. ryzykiem. Wskazuje też działania jakie należy podjąć gdy ryzyko się zmaterializuje.

PROGRAM WSPÓŁDZIAŁANIA

SENDERO świadczy kompleksową usługę wsparcia w sprawach związanych z przystąpieniem do Programu Współdziałania i uczestnictwie w tym programie.

Szczegóły TUTAJ

NIEZALEŻNY AUDYT FUNKCJI PODATKOWEJ

Wymagany od podmiotów uczestniczących w Programie Współdziałania. Obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności wdrożonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Szczegóły TUTAJ

SCHEMATY PODATKOWE (MDR)

Schematy podatkowe to zdarzenia i koncepcje, które podatnicy powinni raportować władzom skarbowym. Z przyjemnością wesprzemy Państwa w obszarze MDR poprzez:
• analizę działalności gospodarczej pod kątem identyfikacji schematów podatkowych (audyt MDR)
• szkolenia na temat obowiązków MDR,
• przygotowanie procedur wewnętrznych MDR,
• wsparcie w przygotowaniu i przesłaniu zgłoszeń MDR.

Szczegóły TUTAJ

Dlaczego Sendero?

Nasz dział Compliance z sukcesem wspierał jedną z największych Podatkowych Grup Kapitałowych z branży budowlanej w zgłoszeniu do udziału w Programie Współdziałania.

Posiadamy unikalne w skali kraju doświadczenia i kompetencje:

• nasz dział Compliance z sukcesem wspierał jedną z największych Podatkowych Grup Kapitałowych z branży budowlanej w zgłoszeniu do udziału w Programie Współdziałania.

• Opracowaliśmy wiele strategii podatkowych i sprawozdań z ich realizacji.

• Przygotowaliśmy kilkadziesiąt procedur wewnętrznych MDR dla polskich oraz zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki – od przemysłu motoryzacyjnego (automotive), przez branżę informatyczną (IT), aż po sektor turystyki i rekreacji.

• Michał Wykurz – szef praktyki Tax Governance jest wymieniany wśród najlepszych specjalistów w zakresie Compliance w Polsce w rankingach dziennika Rzeczpospolita.

Biuro Sendero

Potrzebujesz informacji? Napisz do nas.

Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.