Zamówienia publiczne

Pomagamy naszym Klientom w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych – mamy w tym doświadczenie. W ramach naszych usług:

  • wspieramy naszych Klientów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w przygotowaniu oferty;
  • przeprowadzamy audyt SWZ (specyfikacji warunków zamówienia);
  • doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wspomagamy prowadzenie korespondencji w szczególności w ramach postępowań uzupełniającego i wyjaśniającego;
  • udzielamy wsparcia w procesie wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • analizujemy prawne aspekty podwykonawstwa w przetargach publicznych,
  • wspieramy naszych Klientów na etapie wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym przy wprowadzaniu zmian do umowy;
  • udzielamy pomocy prawnej w procedurze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Dodatkowo wspieramy wykonawców i zamawiających w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej. Wnosimy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołania i zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego. Udzielamy pomocy w przygotowaniu odpowiedzi na odwołanie. Sporządzamy skargi do sądu od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dążymy do jej ugodowego rozstrzygnięcia. Wspieramy naszych Klientów w przewidzianym ustawą pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów przed sądami powszechnymi w przypadku sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym w postępowaniu depozytowym.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności.