Czy opóźnienie pracodawcy  z wypłatą wynagrodzenia to już ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?

Niekoniecznie. Kilkudniowe opóźnienie pracodawcy z wypłatą wynagrodzenia nie musi stanowić ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Nie uzasadnia więc rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia. Orzekł tak Sąd Okręgowy w Toruniu powołując się na wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Pełna treść orzeczenia dostępna >> tutaj.