Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę w regulaminie sklepu internetowego uzależniającą zwrot towaru od nienaruszonego opakowania (sygn. XVII AmC 515/16). Warto o tym pamiętać, bo jest to klauzula często występująca w regulaminach. http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/ukjcc/uokik,XVII-AmC-515-16,niedozwolona_klauzula_handel_elektroniczny/