Wypłaty na rzecz wspólników: Zakaz wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego spełnia ważną funkcję. Jego celem jest bowiem ochrona realnego pokrycia kapitału zakładowego w majątku spółki. Respektowanie tego zakazu jest zatem minimalną gwarancją, że spółka faktycznie zachowa taki majątek, jaki zgodnie z wolą wspólników stanowi jej kapitał zakładowy. Ma to znaczenie zarówno dla samej spółki, jak i dla jej wierzycieli. Pomimo to, kodeksowa regulacja tej materii nie realizuje skutecznie powyższych celów. Z uwagi na konsekwencje naruszenia tego zakazu i związane z tym wątpliwości warto na bieżąco weryfikować sytuację bilansową w razie planowanych wypłat na rzecz wspólników. Warto też zasygnalizować, jako postulat legislacyjny, wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych rozwiązań zabezpieczających wierzycieli przed pogorszeniem ich sytuacji w takich przypadkach (np. na wzór uprawnień wierzycieli w razie obniżenia kapitały zakładowego spółki).
Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.