Wyposażenie Portalu Informacyjnego w dodatkową funkcję związaną z doręczeniami spowoduje w praktyce szereg zagrożeń dla interesów klientów adwokatów i radców prawnych.

3 lipca 2021 r. stał się przełomowym dniem w relacjach pomiędzy sądem a zawodowymi pełnomocnikami w sprawach cywilnych. Od tego dnia, przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres roku od odwołania ostatniego z nich, pisma sądowe mogą być doręczane przez umieszczenie ich treści w Portalu Informacyjnym. Jakkolwiek ta zmiana z założenia ma charakter czasowy (wynika z nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; DzU poz. 1842 ze zm.) wydaje się, że wyznaczony w ten sposób kierunek zostanie już zachowany.

Cały artykuł autorstwa radcy prawnej znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://bit.ly/3fWkckd