Począwszy od rozliczenia za 1. miesiąca/kwartału 2017 r. większość podatników musi składać deklaracje VAT elektronicznie. Tylko dla wybranych kategorii podatników obowiązek ten został odroczony do 2018 r. http://www.rp.pl/VAT/301199987-Od-2017-roku-koniec-z-papierowymi-deklaracjami-VAT.html