doradztwo podatkowe interpretacje przepisów podatkowych

Otrzymanie pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę skutkuje powstaniem przychodu.

100 proc. ceny pobranej przed wykonaniem usługi to nie zaliczka. To całość wynagrodzenia. Przysporzenie powinno zostać opodatkowane CIT z chwilą otrzymania pieniędzy. Więcej na ten temat >> tutaj.