Otrzymanie pełnej kwoty wynagrodzenia za usługę skutkuje powstaniem przychodu.

100 proc. ceny pobranej przed wykonaniem usługi to nie zaliczka. To całość wynagrodzenia. Przysporzenie powinno zostać opodatkowane CIT z chwilą otrzymania pieniędzy. Więcej na ten temat >> tutaj.