Pierwsze zasiedlenie: 1 września w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pod tytułem Pierwsze zasiedlenie to interpretacyjny problem. Autorem jest Adam Wnuk z SENDERO Tax & Legal. Materiał poświęcony jest problemom interpretacyjnym. Dotyczy konieczności wprowadzenia w ustawie o VAT jasnych regulacji w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Definicja pierwszego zasiedlenia od dawna powoduje trudności. Skutkuje to problemami z prawidłowym opodatkowaniem powyższych transakcji. Przyszły wyrok TSUE będzie miał duży wpływ na dalszą praktykę fiskusa i prawdopodobnie rozwieje wątpliwości w kwestii pierwszego zasiedlenia. Pełna treść artykułu dostępna jest na internetowym portalu dziennika Rzeczpospolita oraz tutaj.