1 lutego 2022 r. kończy się okres przejściowy umożliwiający przemieszczanie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie dokumentu dostawy. Od tego momentu przemieszczanie ww. wyrobów akcyzowych będzie mogło się odbywać wyłącznie na podstawie e-DD w systemie EMCS PL2 dostępnym na portalu PUESC.

EMCS PL2 a preferencje akcyzowe

Obecnie – zgodnie z przepisami przejściowymi – aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy lub z zerowej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie, możliwe jest stosowanie dokumentu dostawy.

Natomiast po zakończeniu okresu przejściowego – tj. po 1 lutego 2022 r. – ta możliwość zostanie wyłączona. Aby zastosować którąś z powyższych preferencji konieczne stanie się przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu e-DD. Ponadto niezbędne będzie przesłanie przez podmiot odbierający do Systemu EMCS PL2 raportu odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia wysłania wyrobów akcyzowych wskazanego w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD.

Skutki braku rejestracji w systemie EMCS PL2

Po 1 lutego 2022 r. podmiot wysyłający lub podmiot odbierający wyroby akcyzowe nie będzie miał dostępu do Systemu EMCS PL. W efekcie nie będzie możliwości stosowania zwolnienia ani zerowej stawki akcyzy do dostaw określonych wyrobów akcyzowych.

Dlatego też istotnym jest, aby upewnić się, czy obowiązek stosowania systemu EMCS PL2 Państwa dotyczy oraz – ewentualnie – zarejestrować się do tego systemu przed 1 lutego 2022 r.