Podatek akcyzowy

Jednym z obszarów naszej specjalizacji jest również doradztwo dotyczące podatku akcyzowego. W tym zakresie oferujemy w szczególności:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania regulacji akcyzowych oraz SENT,
  • przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do ograniczenia ryzyka zakwestionowania prawidłowości rozliczeń akcyzowych przez organy podatkowe i zapewnienia efektywności podatkowej,
  • analizę klasyfikacji taryfowej towarów na potrzeby opodatkowania akcyzą, w tym wsparcie w uzyskaniu Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
  • merytoryczną i praktyczną pomoc w ubieganiu się o zezwolenia akcyzowe (w tym o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca czy zarejestrowany wysyłający),
  • reprezentowanie klientów w sporach z organami podatkowymi (w tym w postępowaniach przed sadami administracyjnymi),
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów obejmujących praktyczne kwestie związane ze stosowaniem regulacji akcyzowych.