Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Wśród usług podatkowych, jakie oferuje nasza spółka doradztwa podatkowego, do jednej z najczęściej wybieranych należy doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nasi doświadczeni doradcy dokładnie zweryfikują obecną sytuację podatkową firmy, pomogą w analizie transakcji pod kątem konsekwencji podatkowych i doradzą, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać przysługujące przedsiębiorcom ulgi podatkowe.

Nasze usługi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmują m.in.:

  • Doradztwo w zakresie klasyfikacji zdarzeń gospodarczych jako skutkujących powstaniem przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów.
  • Analizy transakcji pod kątem ich konsekwencji podatkowych, w tym możliwości optymalizacji podatkowej.
  • Doradztwo dotyczące możliwości i sposobu wykorzystania dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.
  • Doradztwo w zakresie polityki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych oraz procedur funkcjonujących w zakresie tych rozliczeń.
  • Doradztwo w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych – fuzji, przejęć, podziałów.
  • Doradztwo dotyczące zasad poboru podatku u źródła (WHT) oraz tworzenie procedur ułatwiających rozliczenie tego podatku.
  • Wsparcie w uzyskiwaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt:

Grzegorz Młynarczyk

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 28

Tomasz Wilk

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 29

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x