Spory podatkowe

Nasz doświadczony zespół zapewnia profesjonalne doradztwo w sporach podatkowych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowań podatkowych oraz postępowań przed Sądami Administracyjnymi.

Do naszych usług należy w szczególności:

  • Wsparcie w trakcie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i celno-skarbowe.
  • Aktywna pomoc i reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowań podatkowych, w tym przygotowywanie pism (zastrzeżeń, odwołań, wniosków) oraz wsparcie w bezpośrednich kontaktach z władzami podatkowymi.
  • Pomoc i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi, w tym w szczególności przygotowywanie skarg na decyzje podatkowe i innych pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w trakcie rozpraw.
  • Przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed tym sądem.
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.
  • Pomoc w odzyskiwaniu nadpłaconych należności podatkowych.

Kontakt:

Szymon Karpiński

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 21

Monika Bilska

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 32

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x