Limit kosztów usług niematerialnych.

Katalog usług i praw objętych limitowaniem ma charakter otwarty, gdyż obejmuje również „świadczenia o podobnym charakterze”. Sprawia to przedsiębiorcom trudność w prawidłowym ujmowaniu tych usług i praw w kosztach podatkowych. Stosowanie regulacji dotyczących limitowania w kosztach podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych nadal powoduje wiele wątpliwości. Mimo tego, że przepisy określone w art. 15e ustawy o CIT zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., nadal powstają liczne trudności związane z ich praktycznym zastosowaniem.

Więcej na ten temat w artykule doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.