Nowy obowiązek

31 października 2021 roku weszły w życie kolejne przepisy nowelizujące ustawę z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”). Nowelizacja wprowadziła m.in. konieczność zgłoszenia do systemu każdego obywatelstwa beneficjentów podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”).

 

 

Co zatem zrobić?

Ministerstwo Finansów informuje, że trwają prace nad wdrożeniem funkcjonalności rejestru. Tak więc wskazanie wszystkich obywatelstw beneficjentów będzie należało zgłosić/uzupełnić w późniejszym terminie. W jakim? Nie wiadomo.

Osoby, które oficjalnie skierują zapytanie drogą e-mailową pisząc na adres crbr.help@mf.gov.pl, zostaną poinformowane osobną wiadomością, gdy zostanie wdrożona funkcjonalność systemu umożliwiająca wprowadzenie kilku obywatelstw.

W związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt e-mailowy z Ministerstwem Finansów. Dzięki temu zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni o pojawieniu się technicznej możliwości zgłoszenia dodatkowych obywatelstw do systemu.

Dowody na wypadek kontroli

Z ostrożności warto zadbać o dowody na wypadek ewentualnej kontroli. Jednym z dowodów może być właśnie korespondencja mailowa.

Należy pamiętać, że podmioty zobowiązane, które dokonały zgłoszenia po 31 października 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami miały obowiązek wskazać wszystkie obywatelstwa beneficjentów rzeczywistych (mimo że nie miały takiej technicznej możliwości).

Jeżeli więc podmiot zobowiązany zgłosił beneficjenta rzeczywistego, który posiadał więcej niż jedno obywatelstwo i wskazał tylko jedno z nich, to wpis taki należy uznać za niezgodny ze stanem faktycznym. Teoretycznie więc ziszczą się przesłanki do nałożenia kary administracyjnej na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy AML.

Dopóki nie zostaną wprowadzone stosowne zmiany w formie ustawy, nie można wykluczyć ryzyka ukarania. Nawet jeśli brzmi to absurdalnie.

Gdy tylko zostanie wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca zgłoszenie kolejnych obywatelstw, podmioty zobowiązane wpisane do CRBR po 31 października 2021 r. będą musiały skorygować dokonane wpisy w tym zakresie. Natomiast każda korekta pozostawia ślad w systemie. Trudno więc przewidzieć, czy taki ślad nie będzie w przyszłości podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez organ kontroli. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu urzędnicy nie będą pamiętali o technicznych problemach systemu. Warto więc zabezpieczyć się na wypadek ewentualnego nieporozumienia.

Zachęcamy również do śledzenia naszych wpisów. Gdy tylko pojawi się informacja na temat technicznej możliwości zgłoszenia kilku obywatelstw, poinformujemy o tym na Blogu.