Aktualny stan prawny powoduje, że wspieranie Ukrainy wiąże się z ryzykami – zarówno po stronie udzielających pomocy, jak i jej beneficjentów.

Polską reakcją na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest między innymi lawina spontanicznej pomocy. Polacy tłumnie rzucili się, by wspierać ludzi poszkodowanych trwającym konfliktem zarówno rzeczowo jak i finansowo. Poza satysfakcją wiążącą się z bezinteresowną pomocą, wspierający mogą w określonych sytuacjach liczyć na podatkowe preferencje. Niestety, aktualny stan prawny wiąże się również z ryzykami – zarówno po stronie udzielających pomocy, jak i jej beneficjentów.

Cały artykuł znajduje się na stronie Rzeczpospolitej.