Przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego poręczenia stanowi cenę transferową, a podatnik otrzymujący je może złożyć oświadczenie o zgodności z warunkami rynkowymi cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – wynika z wyroku WSA.

Otrzymywane od podmiotów powiązanych nieodpłatne poręczenia od dawna budzą wątpliwości podatników. Nie są oni bowiem pewni, czy otrzymawszy takie poręczenie mogą złożyć oświadczenie o rynkowości cen stosowanych w roku podatkowym. Nowe światło na wskazane zagadnienie rzuca wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.