Ważne dla pracodawców korzystających z pracy tymczasowej. Nowe regulacje zmierzają w kierunku wzmocnienia praw pracowników tymczasowyc. Więcej informacji w Dzienniku Ustaw – tutaj.