Szkolenia prawne

Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie rozwiewamy wątpliwości każdego przedsiębiorcy i wskazujemy najbardziej optymalne kierunki działań. Szczególną wagę przykładamy do dzielenia się wiedzą oraz potrzebą ochrony przedsiębiorców przed zagrożeniami, mogącymi skutkować sankcjami.

Oferujemy profesjonalne szkolenia prawne, m.in.:

  • Ochrona danych osobowych u przedsiębiorcy, w szczególności pracowników. Prawne konieczności.
  • Skuteczne zawieranie umów i ograniczanie odpowiedzialności w umowach.
  • Wypowiadanie umów o pracę – jak robić to właściwie i efektywnie?
  • Maksymalizacja szans wygrania procesu sądowego z kontrahentem.
  • Odpowiedzialność członków zarządu (ryzyka związane ze sprawowaniem funkcji w zarządzie).
  • Związki zawodowe a pracodawca – jak sobie skutecznie radzić ze związkami zawodowymi w granicach prawa?
  • Choroby zawodowe – co oznaczają dla pracodawcy i jak zarządzać tym ryzykiem?

 

Możliwe są również szkolenia dotyczące problematyki prawnej zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów.

Kontakt:

Rafał Kania

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 26