Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji

Oferujemy najwyższej jakości wsparcie prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną oraz ochroną konkurencji.

W szczególności oferujemy:

  • Przygotowywanie umów i regulaminów dotyczących utworów i projektów wynalazczych.
  • Opiniowanie spraw w zakresie znaków towarowych.
  • Przygotowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe.
  • Opracowanie licencji związanych z prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi przedmiotami własności przemysłowej.
  • Kompleksowe wdrożenie RODO.
  • Opinie prawne i przeglądy zagadnień ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  • Opiniowanie przekazywania danych osobowych za granicę.
  • Opiniowanie zagadnień z zakresu ochrony konkurencji, w tym badanie zgodności planowanych przedsięwzięć i umów z prawem ochrony konkurencji.
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie prawa konkurencji.

Kontakt:

Rafał Kania

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 26

Paweł Michalski

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 24

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x