Własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji

Oferujemy najwyższej jakości wsparcie prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną. Praktyka naszych radców prawnych obejmuje kompleksową obsługę przedsiębiorców wykorzystujących prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz potrzebę przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji i ochronę tajemnicy pracodawcy.

W szczególności oferujemy:

  • Przygotowywanie umów i regulaminów dotyczących utworów i projektów wynalazczych.
  • Opiniowanie spraw w zakresie znaków towarowych.
  • Przygotowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe.
  • Opracowanie licencji związanych z prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi przedmiotami własności przemysłowej.
  • Wsparcie w przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji.
  • Przygotowanie wniosków do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Opinie prawne i przeglądy zagadnień ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  • Opiniowanie przekazywania danych osobowych za granicę.

Kontakt:

Rafał Kania

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 26

Szymon Szurgacz

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 35