Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to nasza specjalizacja. Świadczymy w tym zakresie kompleksowe usługi prawne, w ramach których np. instruujemy naszych Klientów biorących udział w przetargu jak wypełnić JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia), weryfikujemy SIWZ (specyfikację istotnych warunków zamówienia), asystujemy przy złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz wspieramy proces unieważnienia przetargu publicznego. Analizujemy również prawne aspekty podwykonawstwa w przetargach publicznych.

Dodatkowo zapewniamy:

  • Wsparcie prawne dla wykonawców oraz zamawiających w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.
  • Sporządzanie informacji oraz pomoc dla zamawiającego w rozstrzyganiu o czynności niezgodnej z prawem (dawniej – protestów).
  • Wnoszenie odwołań i zgłoszeń do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) o przystąpieniu do postępowania odwoławczego.
  • Prowadzenie dokumentacji niezbędnej w procedurze odwoławczej.
  • Sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami okręgowymi.
  • Opracowywanie wewnętrznych procedur dot. postępowania w sprawach zamówień publicznych.

Kontakt:

Paweł Michalski

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 24

Anna Tadla-Majcherek

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 20

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x