Istotą instytucji administratora zabezpieczeń nie powinno być jedynie odformalizowanie procesu emisji obligacji. Jednak dzisiejszy kształt dotyczących jej regulacji taki skutek bardzo często powoduje.

Instytucja administratora zabezpieczeń nie jest nowa. Formalnie pojawiła się w polskim systemie prawnym dopiero w 2015 r. wraz z ustawą o obligacjach. Jednak zbliżone rozwiązanie było stosowane już wcześniej. Na gruncie poprzedniej ustawy o obligacjach funkcjonował administrator hipoteki. Został on wprowadzony równolegle z nowelą ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie w 2011 r. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów od 2008 r. stwarza natomiast podstawę do ustanawiania administratora zastawu.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anity Woronieckiej dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.