Udział SENDERO Tax & Legal w konsultacjach nowych przepisów podatkowych

18 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbędą się konsultacje podatkowe dotyczące nowych regulacji w zakresie cen transferowych. SENDERO Tax & Legal będą reprezentować doradcy podatkowi Michał Wodzicki i Andrzej Jagiełło. Uczestnicy podejmą próbę zidentyfikowania istotnych kwestii, mogących budzić wątpliwości interpretacyjne w nowych regulacjach, jak również wstępnemu określeniu zakresu objaśnień podatkowych, jakie mają być wydane jako rezultat przeprowadzonych konsultacji.