Przejęcie długu wspólnika: Umowa o nieodpłatne przejęcie długu zwalnia dłużnika ze zobowiązania, które przejmuje inny podmiot. Dotychczasowy dłużnik uzyskuje zatem przychód podlegający opodatkowaniu PIT – tak orzekł NSA.
Więcej informacji tutaj.